Stäng
Språk
Meny

John Strömgren: ”Det behövs massiva fiskala stimulanser”

John Strömgren har förvaltat Carnegie Strategifond sedan 1996 och sett ett flertal kriser komma och gå – men ingen så allvarlig som coronakrisen. Det som gäller nu är att hålla sig till stabila och finansiellt starka bolag, gärna med råvarutillgångar, säger John Strömgren i ett referat från en telefonkonferens tillsammans med ränteförvaltaren Niklas Edman.

Om du jämför coronakrisen med tidigare kriser, vad ser du för likheter och skillnader?

John: ”När man är mitt i en kris brukar man alltid tycka att just den här krisen är unik, och det är också därför man oftast inte agerar som investerare. Ändå måste jag säga att den här nedgången faktiskt har vissa unika egenskaper.

John Strömgren

Tittar man på finansmarknaderna så är det i nivå med depressionen på 30-talet, eftersom allt faller.

Till och med riskfria obligationer har backat. Men tittar man på kraschens längd – det har gått extremt fort – så är det kraschen 1987 som ligger närmast till hands.

Erfarenheten säger att i sådana här nedgångar faller allt. Det enda som går upp är korrelationen. Men belöningen kommer i ett senare skede, då stabila bolag brukar gynnas.”

Några innehav som har fallit omotiverat mycket?

John: ”Ja, även om det här är en ytterst allvarlig kris så är det tyvärr alldeles för många bolag har fallit omotiverat mycket. Ett exempel från vår portfölj är Dometic, som tillverkar kylskåp och annan utrustning till bland annat husbilar, och det är ju något som på sikt borde gynnas eftersom det kommer bli ett lockande alternativ till exempelvis kryssningar.”

”Sen har vi Lifco, som är ett av våra större innehav. Justerat för skuldsättningen så har Lifco fallit i nivå med företag som verkar i hotellsektorn. Det kan vi tycka är svårmotiverat. Lifco har en stor del av sin verksamhet riktad mot tandvården, och även om man inte går till tandläkaren i onödan nu i coronatider så är vi övertygade om att man kommer att göra det i framtiden.”

Har det redan vänt uppåt på börsen?

John: ”Inte för att jag vill vara negativ, men man ska komma ihåg att det är rätt vanligt i tider av nedgångar att man får en studs uppåt. Om det ska stiga mer långsiktigt krävs förstås att vi får stopp på spridningen. Samtidigt vet vi att börsen vänder innan krisen vänder, kanske till och med långt innan. Det är väldigt viktigt att volatiliteten komma ner. Särskilt större investerare måste se att de stora rörelserna kommer ned för att de ska kliva tillbaka in på marknaden.”

Hur ser fördelningen ut mellan aktier och företagsobligationer i fonden just nu?

John: ”Drygt 60 procent aktier, knappt 30 procent företagsobligationer och 10 procent kassa.Tanken med Carnegie Strategifond är inte att hålla på växla mellan tillgångsslagen utan att återinvestera kuponger och utdelning, men vi har ändå valt att öka aktiedelen något nu när värderingen kommit ned så kraftigt. Men det är också viktigt att hålla en god likviditet i såna här lägen, dels för att kunna möta eventuella utflöden och dels för att det kan komma fler köptillfällen.”

Vad krävs för att överbrygga krisen?

John: ”Så massiva stimulanser som möjligt. Fiskala stimulanser. Man kan likna situationen vid något slags krigstillstånd och då kan man se vad man gjorde under andra världskriget då budgetunderskottet i till exempel USA var enormt. I likhet med 2008 måste man komma med fler paket tills man ser att de biter, och där måste jag säga att politikerna faktiskt gör en hel del och en hel del rätt. Med så stora stimulanser som behövs finns det förstås risk för hyperinflation, men givet de låga räntor som vi har finns det utrymme att förebygga det. Men man kan inte utesluta någonting.”

Niklas: ”Centralbankerna verkar ha förstått att pengarna inte får fastna i systemet utan att de verkligen måste nå ut till bolagen. Det finns en vilja och det finns en förståelse, men det måste också fungera i praktiken.”

Vilka bolag kommer klara sig bäst om vi får en lågkonjunktur?

John: ”Vi är redan i lågkonjunkturen. De bolag som kommer att klara sig bäst är de med god finansiell ställning. Investor, Holmen, Epiroc är exempel på bolag som är extremt starka finansiellt sett. Jag tycker det är intressant med bolag som har realtillgångar, inte minst i Sverige. Stimulanspaketen kommer leda till ökade råvarukostnader, så både skog och stål kan vara intressanta. Vi kan nog komma att öka skog, och jag tittar även på stålsektorn.”

Hur ser det ut på kreditsidan, Niklas?

Niklas: ”Jag tycker det finns extremt många köpvärda obligationer nu, med kort löptid kvar. PÅ bara några veckor har yielden många fina krediter gått från 4 till 10 procent.

Niklas Edman

Det man måste förstå med krediter är att bara för att priset går ned så har man inte förlorat avkastningen, om man fortsätter äga krediten till förfall Prisnedgång – allt annat lika – är bara försenad avkastning.

Det man ska fundera på är om bolagets verksamhet har förändrats. Ta till exempel Akelius eller Heimstaden, som har hyresbostäder i norra Europa. Vi tror helt klart att de överlever, och därför är deras obligationer mycket intressanta i dag. Däremot Hurtigruten som har färjetransporter i Norge och Arktis… I februari såg det fantastiskt ut, men inte i coronatider. Hurtigruten är inte kvar i portföljen.”

När får vi all time high på börsen igen?

John: ”Det kan ske om sex månader, men ett rimligare scenario är 3-5 år. De fiskala stimulanserna avgörande. Om de dämpar den extrema nedgången för ekonomin så är det inte omöjligt att marknaden sänker avkastningskrav och riskpremie rejält. Man kan också fundera på vad alla stora pensionsfonder ska äga på sikt, när statspapper ger noll eller negativ ränta. Nu har de alla möjligheter att skapa långsiktig avkastning genom att investera i billiga aktier, och det kan sätta fart på börsen.”

Mer om fonden

Carnegie Strategifond A

Carnegie Strategifond investerar i nordiska aktier med hög direktavkastning och företagsobligationer med hög ränta. Fonden har funnits sedan 1988 och är populär hos människor ”mitt i livet”. Extra populär i...

Mer info
Köp fond

Fler artiklar

Ytterligare ett bra år
Carnegie Strategifond

Ytterligare ett bra år

Trots illavarslande rapporter om Omikronvariantens smittspridning, signaler från den amerikanska centralbanken, FED, att räntehöjningar blir aktuella under 2022 och rekordhöga energipriser i Europa hade risktillgångar en stark månad. Aktiepriserna fortsatte...

John Strömgren 4 januari 2022
Försiktigare offensiv

Försiktigare offensiv

Återhämtningen i ekonomin och på aktiemarknaderna fortsatte i november även om rapporter om högre inflation än förväntat väcker oro. Det främst prisökningar på varaktiga varor som driver på. Det finns...

John Strömgren 6 december 2021
Marknaden beredd på störningar

Marknaden beredd på störningar

Företagens rapporter för årets tredje kvartal vittnar om en fortsatt hög efterfrågan och god orderingång. Störningar i logistikkedjan och stigande priser på insatsvaror tynger däremot resultaten. Prisökningarna kan till viss...

John Strömgren 3 november 2021