Hoppa till innehåll

Riskinformation Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Carnegie Sverigefond

Julfesten som började tidigt och aldrig ville ta slut

Börsrallyt som inleddes i november fortsatte med full kraft under december. Såväl Stockholmsbörsens storbolagsindex OMX som Carnegie Small Cap steg kraftigt, OMX med ca 7% och CSX med runt 10%. Det skift i ränteutsikter som FED chefen Powell indikerade redan vid mötet 1 november har nu av marknaden tolkats som ett paradigmskifte. Svenska långräntor (10år) föll vidare med drygt 60 punkter under månaden till ca 1,95% och amerikanska dito med nära 50 punkter till ca 3,85%.

En aktie som haft ett motigt 2023 är Ericsson, därför var det extra glädjande att se den utvecklas starkt under december. Estimat har kommit ner under året då en väntad förbättring i Nordamerika skjutits på framtiden vilket lett till en negativ marginalmix, därtill tvingades bolaget till en jättenedskrivning av Vonage förvärvet från 2022. Men i början av december landade bolaget en storaffär med amerikanska AT&T, ett avtal på 146 miljarder över fem år att vara leverantör av s.k Open Radio Access-nät. Vi tror att marknadens syn på Ericsson är på väg att skifta till det bättre, att fokus flyttas till Ericssons världsledande position som leverantör av nätverksutrustning, vilken förvisso växer långsamt men som erbjuder goda marginaler samtidigt som förväntningarna på molnmjukvara och tjänster är låga.

Essity tillhörde de aktier som inte hängde med i decemberrallyt, och aktien stängde även på minus för året. Bolaget meddelade i mitten på månaden att den strategiska översynen av bolagets europeiska konsument mjukpapper private label (dvs säljs under handlarnas egna varumärken) som pågått sedan i våras slutade med att bolaget valde att behålla denna verksamhet. Momentant meddelade Essity att man sålt sitt 51,59%-iga innehav i kinesiska mjukpappersbolaget Vinda för 19 miljarder SEK. Vi är besvikna över Essity under året, men vi ser med desto mer tillförsikt på framtiden. Värderingen är nu den lägsta sedan bolaget skildes av från SCA 2017, och marknadens förväntningar låga, samtidigt som bolagets marknadspositioner är goda och balansräkningen solid. I mars vid årsstämman tillträder Jan Grunander som ny ordförande och vi ser goda möjligheter till ett aktivare ledarskap bidrar till mer aktieägarvärde.

Författare

Simon Blecher

På Carnegie Fonder sedan 2006. Investeringschef. Förvaltar Carnegie Sverigefond och Carnegie Spin-Off.

Författare

Mattias Sjödin

I branschen sedan 1997 och på Carnegie Fonder sedan 2021. Medförvaltare Carnegie Sverigefond.