Hoppa till innehåll

Riskinformation Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Marknadskommentar

JULI 2023

Den svenska marknaden tappade, medan amerikanska aktier steg under månaden. Glädjande amerikanska inflationssiffror fick ett positivt mottagande och fick investerare att våga tro på en mjuklandning i ekonomin. Rapportperioden bekräftar fortsatt god lönsamhet för börsbolagen.

MÅNADENS SPANINGAR

1. Kurvan för svenska statspapper ser helt annorlunda ut idag jämfört med hur den såg ut för ett och ett halvt år sedan. Räntor har gått upp kraftigt över hela linjen. Samtidigt finns det alternativ för den som vill vara med och finansiera statligt ägd verksamhet och då få lite bättre betalt. Ett exempel är statligt ägda Specialfastigheter som äger kriminalvårdsanstalter och polisfastigheter. Att ha direkt exponering mot svenska statsobligationer är i och för sig det närmaste man som svensk kan komma en riskfri exponering, så att indirekt exponering ger bättre betalt är rimligt. Det finns också en likviditetsaspekt att beakta. I AA+ ratade Specialfastigheter handlar det samtidigt om ett påslag på upp mot en och en halv procent mer i årlig avkastning. Det är ett ganska rejält påslag.

2. Efter att huvuddelen av de svenska börsbolagen lämnat sina rapporter för andra kvartalet kan vi bland annat konstatera att bankerna slog analytikernas estimat, om än mindre än vid tidigare kvartal senaste året. Estimat justerades upp några procent för sektorn. Bankerna handlas på historiskt låga multiplar relativt marknaden. Avgörande för om detta är rätt blir framför allt hur konjunktur, inflation och Riksbankens styrränta utvecklas. Vår bedömning är att marknaden värderar bankerna lite för styvmoderligt. Verkstadsbolagen, en annan viktig sektor på Stockholmsbörsen, rapporterade också resultat som var något bättre än marknadens förväntan trots signaler om en konjunkturavmattning. Omsättning och vinster stöddes av tidigare genomförda prishöjningar, stabila volymer och förbättrade försörjningskedjor. Det föranledde upprevideringar på 3-4 procent för sektorn på helåret. Fortfarande har de flesta bolag också goda orderböcker, vilket ger företagsledningarna bättre möjligheter att hantera en konjunkturavmattning. Sektorn handlas klart lägre än under pandemiåren och inte långt från ett 10-årssnitt (beroende på vilken multipel man fokuserar på).

3. En stor del av den amerikanska börsens uppgång under året kan förklaras av ”The Magnificent Seven”. Det är Apple, Microsoft, Alphabet, Amazon, Nvidia, Tesla och Meta. Den amerikanska aktiemarknaden (S&P500) är upp 19,5 procent under året, och de nämnda aktierna står för cirka 75 procent av denna uppgång.

4. Kina visar tecken på inbromsning. Caixin industri PMI sjönk ner till 49,2, strax under 50-nivån som indikerar kontraktion i ekonomin. Det är det lägsta utfallet på sex månader. Den förväntade accelerationen av tillväxten har kommit av sig och istället verkar den bromsat in under de senaste månaderna.