Hoppa till innehåll

Riskinformation Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Marknadskommentar

Juni 2022

Osäkerheten består och centralbanker världen över fortsätter att strama åt penningpolitiken. Makrobilden är komplex där företagens vinstutveckling, höga räntor samt hög inflation ska vägas mot risken för en recession eller förhoppningsvis en mjuklandning. En sak är säker – volatiliteten på de finansiella marknaderna kommer att fortgå. Månadens spaningar:

”De priskorrigeringar vi har sett har dock varit i en magnitud som inte motsvarar underliggande kreditrisk”

1. I juni flyttades marknadens fokus helt till recessionsrisk, och vi såg kraftiga kursfall på de flesta börser. Det vi noterade i maj, att utköp började skönjas, fortsatte förvisso med bud på Cary Group i Sverige och Magseis i Norge och visst var det fortsatt fokus på inflation men allt överskuggades av att marknaden prisade in fallande inköpschefsindex, lägre BNP prognoser och lägre vinstprognoser. Med lägre vinstprognoser menar vi att aktiemarknaden tog höjd för detta före analytikerna gjort sina justeringar. Marknaden valde alltså i juni att göra bedömningen att centralbankernas inflationsbekämpning kommer att kräva så kraftiga höjningar av styrräntor att konjunkturen troligen faller in i recession. Hur lång en sådan i så fall blir återstår att se.

2. Stockholmsbörsen har utvecklats sämre än flertalet andra börser hittills i år. Det beror antagligen på att Stockholmsbörsen är relativt konjunkturkänslig. Samtidigt har kronan tappat i värde, med mer än 15% mot dollarn och mer än 5% mot euron. Att dollarn stärkts är rimligt beaktat att FED ligger före med räntehöjningarna. Däremot ligger ECB snarare efter Riksbanken. De svenska hushållens höga skuldsättning och de svenska bankernas stora exponering mot bo- och fastighetslån bidrar nog också till placerarnas tveksamhet kring kronan. Men en svag krona spelar svensk exportindustri rätt i händerna och ger goda möjligheter att parera sämre tider. Svensk verkstad och skog ligger bra till.

3. Vad har du för ränta på ditt bankkonto? Vi har under flera års tid vant oss vid att det extremt låga ränteläget motiverat bankerna att inte betala ut någon ränta vare sig på sparkonton eller lönekonton. När nu räntan börjat röra sig uppåt är det förvisso i de längre räntorna som vi sett den största rörelsen, men med Riksbankens höjning av styrräntan har även de kortare räntorna rört sig uppåt. De svenska storbankerna kan därmed motivera att de rörliga bolånen nu blir markant dyrare för bolånetagarna. Däremot går det inte lika fort för dem att justera räntan på kundernas inlåning. De flesta storbankerna låter alltjämt räntan på vanliga sparkonton ligga kvar på noll och de ser i stället till att få lite marginal på inlåningen. I något läge blir det dock ohållbart och vi har nu börjat se hur nischbankerna lyfter sina inlåningsräntor. Så småningom borde det också sätta press på de stora drakarna – annars bör spararna se sig om efter bättre alternativ.

4. Nordiska krediter hade likt övriga risktillgångar haft en tråkig utveckling under juni där vi såg en bred priskorrigering även om vissa namn och segment hade det tuffare än andra. Fastighetssektorn är en sådan som fått utsikterna grusade med stigande finansieringskostnader och höjda refinansieringsrisker etc. samtidigt som likviditeten i sektorn begränsas av de stora volymer som emitterats senaste åren vilket gör att investerare kräver (ännu) bättre betalt för att köpa (ytterligare) fastighetsobligationer. De priskorrigeringar vi har sett har dock varit i en magnitud som inte motsvarar underliggande kreditrisk, att enskilda namn handlas till runt 50% rabatt när de har långa hyresavtal och solida hyresgäster är inte rimligt. Med andra ord kvarstår möjligheten att göra väldigt attraktiva investeringar för de med tillgänglig kassa.

5. Vi har haft ett historiskt svagt första halvår där alla de stora tillgångsslagen utvecklats negativt. Vad händer kommande sex månader? Hur konjunkturindikatorer samt inflation utvecklas kommer att få stor betydelse. Här är några händelser i närtid att hålla koll på; Rapportsäsongen rullar snart i gång. Hur kommer företagen att kommunicera utsikterna för andra halvåret? Viktiga inflationssiffror kommer från USA (13 juli). Räntebesked från ECB kommer att lämnas den 21 juli och sedan är det Feds tur den 27 juli. Konferensen i Jackson Hole startar i slutet av augusti, där bland annat Fed-chefen Jerome Powell kommer att tala och ge sin syn på läget.