Hoppa till innehåll

Riskinformation Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Marknadskommentar

JUNI 2023

Om historiska mönster upprepar sig så signalerar den inverterade avkastningskurvan tydligt att en recession är i antågande. Skillnaden mellan 2-årig och 10-årig amerikansk obligationsränta uppgår till 106 punkter, vilket är väldigt mycket. Marknaden fokuserar vanligtvis på ett fåtal faktorer åt gången och troligtvis ligger den största osäkerheten just nu i hur pass länge centralbankerna kommer att låta styrräntorna ligga kvar på höga nivåer.

MÅNADENS SPANINGAR

1. Revansch för en av börsens största undervikter bland svenska fondförvaltare. Hennes & Mauritz rapport för det andra kvartalet (mars-maj) överträffade marknadens förväntningar och visade framförallt på god kostnadskontroll, att det besparingsprogram bolaget genomför får genomslag. Därutöver kan man notera att lagersituationen förbättrats betydligt samt att ledningen anser att rörelsemarginalmålet om 10 procent för 2024 definitivt är nåbart. Hennes & Mauritz har de senaste åren arbetat sig igenom en pandemi med stängda butiker, kraftig kostnadsinflation (framför allt råvaror och transport), en bojkott i Kina, samt stängt alla butiker i den lönsamma ryska marknaden. Nu börjar bitarna åter falla på plats igen och lönsamheten stiger.

2. Vi fortsätter att framhålla att kreditanalysen kommer vara ännu mer avgörande för att skapa avkastning framgent. Vi har redan börjat se och förväntar oss en tydligare diskrepans mellan bolagens förmåga att klara tuffare tider och framför allt att det kommer synas ännu mer tydligt i prissättningen av desamma. Vinnarna tror vi kommer finnas bland de lite större väldiversifierade bolagen som funnits länge och där ledningarna har varit med och navigerat sämre förutsättningar förr.

3. När pengar börjar kosta. Under de dryga 7 år med låga till i princip obefintliga räntor fram till början av 2022 var hävstången stor på lånefinansierad verksamhet. För många bolag var det en fantastisk period med hög tillväxt både organiskt och genom förvärv. Att det gick så många år när pengar knappt kostade någonting bidrog samtidigt till ett i vissa fall osunt agerande. Företag började vänja sig vid att Riksbankens nollränta, eller minusränta för den delen, var det nya normala. När inflationen sedan tvingade upp räntorna i en rasande fart blev det syn på de som gasat lite väl aggressivt. Många av de mer etablerade bolagen i kategorin för Investment Grade står dock fortsatt starka och där har det nya ränteläget istället inneburit att vi får bättre betalt till våra fondandelsägare när vi lånar ut pengar. På många sätt är det sunt att pengar har börjat kosta igen.