Stäng
Språk
Meny

Kallelse till bolagsstämma 2020

För andelsägare i Carnegie Fonders Luxemburgbaserade fonder hålls årlig bolagsstämma i Luxemburg den 23 april 2020.

För mer information, vänligen läs kallelsen eller kontakta oss via businessupport@carnegiefonder.se.

  • Carnegie Fonder Portfolio med andelar i: Carnegie Corporate Bond, Carnegie High Yield Select, Carnegie Strategy Fund, Carnegie Total samt Carnegie Total Plus.