Hoppa till innehåll

Riskinformation Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Nyhet

Kallelse till bolagsstämma

Bästa andelsägare,

Härmed inbjudes du att via fullmakt deltaga i Carnegie Fonder Portfolios bolagsstämma. Stämman kommer att hållas torsdagen den 27 april 2023 kl. 10.30 och genomföras digitalt på distans.

Följande dagordning skall gälla:

  1. Styrelse- och revisionsberättelse
  2. Godkännande av årsredovisningen för räkenskapsåret 2022
  3. Beslut angående disposition av årets (2022) resultat
  4. Beviljande av ansvarsfrihet för styrelse och revisorer för räkenskapsåret 2022
  5. Val av styrelseledamöter och revisor

Klicka på knappen nedan för fullmaktsblankett utställd till mötets ordförande.

.

.

.

Var vänlig komplettera fullmakten med personnummer samt det antal andelar du har i respektive fond.

Anmälan eller fullmakt måste vara oss tillhanda senast den 25 april.

Vänligen skicka in fullmakten till något av följande:

  • Svarpost till Carnegie Fonder, att. Operations, Svarspost kundnummer 20294984, 110 07 Stockholm
  • Scannad via email till spara@carnegiefonder.se
  • Fax till 08 107 150

Välkommen!
Carnegie Portfolio