Hoppa till innehåll

Riskinformation Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Nyhet

Kallelse till en andra extra bolagsstämma

Bästa andelsägare,

Härmed informeras du som andelsägare om att en extra bolagsstämma hållits 1 februari 2024 kl. 14:00 på bolagets registrerade adress, med nedan agenda (”Första extra bolagsstämman”).

Eftersom kvorum inte uppnåtts kommer en andra extra bolagsstämma att hållas 26 februari 2024 kl. 11:00 på bolagets registrerade adress. Du som andelsägare inbjudes att deltaga via fullmakt.

Följande dagordning skall gälla:

  1. Beslut om ändring av Art. 2
  2. Beslut om ändring av Art. 29
  3. Övrigt

.

Var vänlig komplettera fullmakten med personnummer samt det antal andelar du har i respektive fond.

Anmälan eller fullmakt måste vara oss tillhanda senast den 23 februari 2024.

Vänligen skicka in fullmakten till något av följande:

  • Svarspost till Carnegie Fonder, att. Operations, Svarspost kundnummer 20294984, 110 07 Stockholm,
  • Scannad via email till spara@carnegiefonder.se
  • Fax till 08 107 150

Välkommen!

Carnegie Fonder Portfolio