Hoppa till innehåll

Riskinformation Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Nyhet

Kallelse till extra bolagsstämma

Bästa andelsägare,

Härmed inbjudes du att via fullmakt deltaga i Carnegie Fonder Portfolios extra bolagsstämma. Stämman kommer att hållas den 1 februari 2024 kl. 14:00 på bolagets registrerade adress.

Följande dagordning skall gälla:

  1. Beslut om ändring av Art. 2
  2. Beslut om ändring av Art. 29
  3. Övrigt

.

Var vänlig komplettera fullmakten med personnummer samt det antal andelar du har i respektive fond.

Anmälan eller fullmakt måste vara oss tillhanda senast den 30 januari 2024.

Vänligen skicka in fullmakten till något av följande:

  • Svarspost till Carnegie Fonder, att. Operations, Svarspost kundnummer 20294984, 110 07 Stockholm,
  • Scannad via email till spara@carnegiefonder.se
  • Fax till 08 107 150.

Välkommen!

Carnegie Fonder Portfolio