Hoppa till innehåll

Riskinformation Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Carnegie Småbolagsfond

Kanske starkast lysande stjärnan hittills

Rapportsäsongen startade under månaden och den kanske starkast lysande stjärnan hittills var ett av de mindre bolagen i portföljen, Bonesupport. Under kvartalet växte bolaget organiskt 39 procent YoY, drivet av USA. Det är alltså innan försäljningen av Cerament-G startat, som är drivaren till vår positiva syn på aktien.

Med tanke på detta är det inte helt orimligt att man når positiva marginaler redan 2023. Vi tror att Bonesupport, i linje med bolagets tillväxtmål, kan nå 900m SEK i omsättning 2025. Med en R&D som minskar och en krympande SG&A exkluderat commission är vi över 30 procent marginal och EV/EBIT 20x på 2025, det är inte dyrt för ett bolag som därifrån kan dubbla omsättningen igen på ytterligare 4 år och ta marginalen till 40 procent.

Mindre positiv var rapporten från Viaplay. Det fanns en hög förväntning på abonnentstillväxt i Norden (till följd av intresset för Premier League i Norge) som inte möttes. Samtidigt reviderades guidance för helåret ned, vilken implicit ger ett klart svagare fjärde kvartal än väntat.

marginal, förmodligen till viss del på grund av kostnader för Premier League rättigheter i Norge som inte vägts upp av tillräckligt många nya prenumeranter och en generellt svagare annonsmarknad.

Den nordiska businessen tappar Från första kvartalet nästa år kommer prishöjningar i Sverige men det är under en period med i övrigt svagt konsumentsentiment, vilket totalt sett skapar en oro för kommande två kvartal.

Vi kan räkna hem en hög avkastning i Viaplay utan att göra några aggressiva antaganden på tillväxt i vare sig prenumeranter eller pris. Hittills har bolaget dessutom märkt av mindre churn än vanligt, även om vi utgår från att det blir svårare kommande kvartal. Vi tror inte att ett svagt fjärde kvartal förstör det långsiktiga caset, men noterar att riskerna ökat. Även med våra försiktiga estimat får vi 7x EV/EBIT 2025, och är våra estimat långt under bolagets målsättning.

Författare

Mattias Montgomery

Förvaltare på Carnegie Fonder sedan 2019 och har arbetat i finansbranschen sedan 2014.