Stäng

Karantän och tester – så agerar Carnegie Fonder i coronakrisen

Coronakrisen kräver innovation och anpassningsförmåga. Carnegie Fonder har vidtagit ett flertal åtgärder för att säkerställa verksamheten, skriver vd Hans Hedström.

När det i februari stod klart att coronaviruset fått fäste i norra Italien beslutade vi på Carnegie Fonder att medarbetare som nyligen varit där skulle hålla sig hemma i 14 dagar, oavsett om de hade några symptom eller inte.

Därtill uppmanades alla att rapportera sina planer på resor utomlands, även privata sådana.Denna uppmaning blev som bekant snabbt obsolet. Den 3 april avrådde Utrikesdepartementet från samtliga resor utomlands, samtidigt som Folkhälsomyndigheten hunnit bli något skarpare i sina uppmaningar och rekommendationer.

”Vi ser fram mot att träffa varandra och inte minst våra kunder och andelsägare igen när det här är över.”

På Carnegie Fonder och kontoret i Stockholm har vi successivt infört följande åtgärder:

  • Medarbetare som kan täcka upp för varandra turas veckovis om att vara på kontoret. Exempelvis träffas inte de två förvaltare som finns för varje räntefond, allt för att undvika samtidig sjukdom.
  • De som vill och kan arbetar hemma på heltid. Nödvändig utrustning som till exempel Bloomberg-terminal transporteras hem.
  • Möten på kontoret och hos kunder har ersatts med telefon- och videokonferenser.
  • Alla som vill får testa sig för att se om antikroppar mot covid-19 har utvecklats. Testerna sker nu i maj och i juni och bekostas av Carnegie Fonder. De som visar sig ha antikroppar har möjlighet att vara på kontoret på heltid, även tillsammans med sin ”back-up”. Resultaten skickas till Folkhälsomyndigheten.
  • Utökad städning av kontoret sker dagligen, inklusive rengöring av handtag och andra mer utsatta ytor.
  • Telefonkonferens om marknadsutveckling, kundaktiviteter och projekt hålls med samtliga medarbetare varannan dag.
  • För att främja fysisk aktivitet även för ”hemmasittare” har medarbetarna delats upp i lag som registrerar sin dagliga motion. Aktiviteterna görs i form av en tävling där medarbetarna samtidigt samlar in pengar som går till en flickskola i Uganda, vilket ombesörjs av Social Initiative som vi på Carnegie Fonder stödjer sedan många år.

Vi är aktiva förvaltare, och personalen är inte bara vår viktigaste resurs utan faktiskt vår enda resurs. Därför är det fullständigt avgörande att vi undviker smittspridning och håller oss i trim. Jag är stolt över att verksamheten trots allt har flutit på så bra, men det är förstås tråkigt att inte kunna ses. Vi ser fram mot att träffa varandra och inte minst våra kunder och andelsägare igen när det här är över.

Fler artiklar

Trender som talar för Value

Trender som talar för Value

Vi på Carnegie Fonder är aktiva förvaltare, och vi investerar gärna i värdebolag. Men vad är egentligen värde, eller ”value”? Och vad är det som säger att värdebolag ska ta...

Erik Amcoff 2 oktober 2020
Ändring av allmänna villkor och rutin vid köp av fondandelar

Ändring av allmänna villkor och rutin vid köp av fondandelar

Den 1 oktober 2020 träder uppdaterade allmänna villkor ikraft. Ändringarna som är av redaktionell karaktär görs dels på grund av att bolagets fondutbud ändrats dels för att tydligare beskriva rutinen...

Madeleine Bergh 11 september 2020
Världens tio bästa börser

Världens tio bästa börser

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning – men den visar exakt vad du hade kunnat få om du börjat spara i tid. Var skulle man då ha investerat...

Erik Amcoff 30 april 2020