Stäng
Språk
Meny

Kärninnehaven går starkt

April karaktäriserades av att flertalet av våra största innehav rapporterade sitt första kvartal för 2022. Generellt presterade våra bolag väldigt bra, vilket gynnade Carnegie Micro Caps utveckling i april.

Bäst får vi säga att New Wave presterade. Bolaget, som är fondens största innehav, överträffade förväntningarna så pass mycket att de publicerade en sk positiv vinstvarning. Vinst och försäljning avvek kraftigt positivt från förväntningarna. Det går helt enkelt väldigt bra för New Wave. Omsättningen ökade 41% och resultatet mer än fördubblades. Craft-varumärket har en bra utveckling, men många delar av bolaget utvecklas starkt. Med det sagt, flera delar av bolaget lider fortfarande av sviterna efter Covid, så det här är inte så bra det kan bli för New Wave. En fortsatt förbättringspotential i kombination med en riktigt låg värdering gör att vi är fortsatt positivt inställda till aktien.

Bufab är ett annat av våra kärninnehav som rapporterade synnerligen imponerande siffror. Omsättning, orderingång och resultat växer så det knakar och överträffar förväntningarna med råge. De analytiker som följer bolaget höjer sina vinstprognoser. På den volatila och svaga aprilbörsen uteblev dock kursuppgången. Den redan attraktivt värderade Bufab-aktien blev således ännu mer attraktivt värderad till följd av de höjda vinstprognoserna. Vi ökade vårt innehav i april.

Nordic Waterproofing är ett tredje storinnehav som visade korten i april. En omsättning som ökar 30% och ett rörelseresultat som mer än fördubblades är starka siffror och väsentligt bättre än analytikernas prognoser. Vi tittade särskilt på installationsdivisionen, som hade ett dåligt fjärde kvartal, och här noterade vi tydliga förbättringar. Glädjande, och i linje med bolagets utfästelser.

Kärnverksamheten, produktdivisionen, går väldigt starkt trots en turbulent omvärld med kraftigt stigande priser på insatsvaror. Det bekräftar affärsmodellens styrka och den starka marknadspositionen. Nordic Waterproofing har inga problem att höja sina priser. I ljuset av det ser värderingen mycket attraktiv ut. Vi ökade vårt innehav i april.

Mer om fonden

Carnegie Micro Cap

Carnegie Micro Cap investerar långsiktigt i mindre bolag som är välskötta, framtidssäkrade och har en stark marknadsposition. Bolagen är svenska och har ett marknadsvärde på upp till 10 miljarder kronor....

Mer info
Köp fond

Fler artiklar

”De brukar skämma bort oss med riktigt starka kvartalsrapporter”
Carnegie Micro Cap

”De brukar skämma bort oss med riktigt starka kvartalsrapporter”

Som vanligt domineras juli månads nyhetsflöde av innehavens halvårsrapporter. Utfallet var gott. Flertalet av våra innehav redovisar starka siffror. Bland de starkast rapporterande bolagen var Bufab som slog prognoserna med...

Viktor Henriksson 9 augusti 2022
Carnegie Micro Cap säljer Catena
Carnegie Micro Cap

Carnegie Micro Cap säljer Catena

I juni avyttrade vi den sista delen av innehavet i Catena. Vi har ägt aktien sedan fonden startade och har bara gott att säga om bolaget. Trots en kursnedgång nu...

Viktor Henriksson 5 juli 2022
4C Group nytt innehav
Carnegie Micro Cap

4C Group nytt innehav

I maj deltog fonden i börsnoteringen av krishanteringsbolaget 4C Group. Bolaget tillhandahåller en mjukvara, Exonaut, som hjälper företag och organisationer att simulera och öva för olika former av kriser. Bolaget...

Viktor Henriksson 7 juni 2022