Stäng
Språk
Meny

Kina bromsar in och USA stramar åt

Trots förnyad oro kring Covid-19 under sommaren så har optimismen på världens börser hållit i sig. Det finns tecken på att den globala ekonomiska aktiviteten har tappat lite fart, men företagen uppvisar fortfarande styrka och många bolagsrapporter överträffade högt ställda förväntningar.

De långa obligationsräntorna har stigit något under månaden, men befinner sig fortfarande på relativt låga nivåer. Den amerikanska tioåringen var så låg som 1,13% i början av augusti, men har sedan dess kommit upp med cirka 20 punkter.

Inköpschefsindex för den svenska industrin backade i augusti till den lägsta nivån sedan november. Lite oroväckande är att orderingången viker något. Bristen på halvledare har medfört allt fler aviseringar om produktionsstopp från fordonstillverkare. Indexet noteras fortfarande på en hög nivån, men sjönk från 64,1 i juli till 60,1 i augusti. Nivån är klart över det historiska snittet på knappt 56, och gränsen för tillväxt går vid 50-nivån.

Kina bromsar in och USA stramar åt

Kina bromsar in, Caixin, sjönk för fjärde månaden i rad till 49,2 i augusti, jämfört med 50,3(juli). En majoritet av de 500 tillfrågade bolagen såg alltså en lägre aktivitetsnivå jämfört med månaden innan. Kinas exportorder minskade för första gången sedan februari. Den amerikanska motsvarigheten, ISM:s industri-PMI, steg däremot till 59,9 i augusti från 59,4 i juli. Såväl delindex för nya order som produktion visade styrka.

Jackson hole – Fed tar ett steg mot en stramare politik, men det är ett försiktigt steg. Jerome Powell kommunicerade inte någon plan för att minska stimulanserna, men signalerade ändå att om den starka utvecklingen fortsätter kan tillgångsköpen trappas ned under slutet av året. Han varnar dock för osäkerheten kring Deltavirusets spridning.  Stödköpsprogrammet uppgår förnärvarande till 120 miljarder dollar i månaden. ”Tapering” är på väg och marknaden hör ”No Taper Now”. Inflationsmålet kan anses vara uppfyllt och därmed återstår arbetsmarknaden för att börja dra ner på tillgångsköpen. Sysselsättningssiffrorna och hur de utvecklas framöver är därmed av största vikt. Marknadens fokus kommer nu att skifta från när nedtrappningen av tillgångsköpen kommer att inledas, till i vilken takt Fed kommer att trappa ner köpen och när första räntehöjningen kommer att genomföras.

Höga vaccinationsnivåer i kombination med kvarvarande restriktioner förväntas räcka för att begränsa virusspridningen och hålla Europas och USA:s ekonomier öppna. Det går naturligtvis inte att utesluta att pandemin åter kommer att sätta avtryck på världens marknader. Nya mutationer kan dyka upp och länder med låg vaccinationsgrad är sårbara. Det finns naturligtvis även andra risker, t.ex. i form av inflationstryck som skulle kunna få Fed att dra tillbaka stimulanserna tidigare än vad finansmarknaderna för närvarande räknar med.

Fortsatt positiv till aktier

Vi behåller vår positiva syn på aktiemarknaden, trots att risken för en marknadskorrigering efter en långvarig uppgång har ökat. Den ekonomiska återhämtningen fortlöper med något lägre takt och det finns en förhöjd risk för negativa överraskningar framöver.

Det finns dock tre starka grundläggande skäl till att vara fortsatt positiv till aktier som tillgångsslag; vinsttillväxt, fortsatt låga räntor och ekonomisk återhämtning.

Månadsrapport för Carnegie Total

Carnegie Total hade en positiv månad och steg med 0,9 procent. Av fondens aktiefonder utvecklades CWW Ethical bäst med en uppgång på 3,6 procent. Även Carnegie Global Quality Companies, Carnegie Rysslandsfond och Carnegie Asia utvecklades väl med en uppgång mellan 2,5 och 3 procent. Carnegie Sverigefond backade med 1,4 procent.

Inom räntedelen utvecklades Carnegie High Yield Select bäst med en uppgång på 1,2 procent. Även Carnegie Corporate Bond och Carnegie Investment Grade utvecklades väl och steg med 0,4 respektive 0,14 procent.

Mer om fonden

Total Plus 3 NOK

Fonden finns även i andelsklassen 3 (SEK). Carnegie Total Plus är en global blandfond som investerar i 80 procent aktiefonder och 20 procent räntefonder. Fonden investerar i ett urval av Carnegie Fonders...

Mer info
Köp fond