Hoppa till innehåll

Riskinformation Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Carnegie Micro Cap

Klang och jubel från Bulten

Februari blev som vanligt en månad som karaktäriserades av portföljens helårsrapporter. Utfallet var enkelt uttryckt väldigt gott för fondens innehav.

Bäst leverans stod Bulten för. Vi har länge varit ägare i bolaget och gillar den välskötta lilla fordonsunderleverantören. Fordonssektorns motvind under senare år med såväl komponentbrist som rusande råvarupriser har medfört utmaningar även för Bulten. Rapporten för det fjärde kvartalet slog även oss som hyggligt pålästa anhängare med häpnad. Omsättning, lönsamhet, resultat och kassaflöde var urstarka. Klart bättre än väntat. Vi lyfter på hatten och konstaterar att månadens kursrusning om 29 procent var motiverad. Vinstprognoserna stiger i samma riktning. Aktien är fortfarande lågt värderad.

Bygg- och industrihandlaren Alligo stod också för en urstark prestation under förra årets avslutande kvartal. Aktien har åkt bergochdalbana det senaste året. Det finns en oro för allt som har med bygg att göra. Den oron har visat sig vara rejält överdriven när det gäller Alligo. Bolaget har mycket servicerelaterad försäljning samt en stor del av verksamheten riktad mot industri. Aktien steg med 28 procent i månaden men är egentligen lägre värderad nu tack vare vinstfesten.

New Wave har länge varit ett stort innehav i fonden och levererat mycket avkastning till andelsägarna. Rapporten för det fjärde kvartalet 2022 var stark. Rekordmarginaler, högre vinst än väntat och bra kassaflöde. Vd Torsten Jansson signalerade fortsatt optimism och full satsning. Det som hamnade i fokus var att satsningen kan komma att påverka lönsamheten i riktning mot det finansiella målet om 15 procent. Eftersom bolaget under 2022 överträffade målet gjorde uttalandet marknaden orolig. Vi tolkar inte uttalandet som att marginalen ska till 15 procent utan som att den kan komma att röra sig i den riktningen från dagens rekordnivå tack vare en rejäl offensiv från bolaget. Kanske vill Torsten också fortsätta slå lönsamhetsförväntningarna? Vi tror på en fortsatt god utveckling och aktien är lågt värderad.


Författare

Viktor Henriksson

Civilekonom. Arbetat i finansbranschen sedan 1996 och på Carnegie Fonder sedan 2005. Förvaltar Carnegie Micro Cap.