Stäng

Månadsrapporter, dokument och blanketter

Håll dig uppdaterad och lär dig mer om våra fonder.

Vill du har mer information om våra fonder?

Läs om senaste utvecklingen för våra fonder i förvaltarnas månadsrapporter, eller mer generellt om fonderna i produktbladen. Kom också ihåg att ta del av faktablad och fondbestämmelser innan du väljer att köpa fondandelar.


Månadsrapporter

I samarbete med analysföretaget Morningstar gör vi månadsrapporter som innehåller både förvaltarkommentar och nyttig fonddata så att du kan hålla dig uppdaterad på hur dina innehav utvecklas.


Whitepapers och analyser

Vi tar regelbundet fram mer djupgående analyser om våra marknader, företag och branscher. Ett återkommande ämne är hållbarhet i förvaltningsarbetet. Ladda ned, skriv ut och läs. Eller beställ ett tryckt exemplar.


Hållbarhetsprofiler

Hållbarhetsprofilen är ett standardiserat dokument, framtagen av Swesif, som ger en överblick av hur fonderna tar hänsyn till hållbarhetsfrågor.


Produktblad

Om du vill få en snabb överblick vad respektive fond investerar i beskriver produktbladen just detta. Besök fondsidorna här på sajten för att se aktuell allokering och utveckling.


Faktablad

Enligt lag ska alla fonder ha ett faktablad. Den mest väsentliga informationen presenteras här på ett enkelt och enhetligt sätt för att underlätta för dig som vill investera eller jämföra fonder.


Fondbestämmelser och prospekt

Fondbestämmelser och prospekt presenterar bland annat fondernas karaktär, placeringsinriktning och avgiftsstruktur. Dessa måste alltid godkännas av Finansinspektionen innan en fond startar.


Blanketter

Här hittar du de blanketter som behövs för att spara i våra fonder. I inloggat läge, genom Carnegie Fonder Online, kan du även sköta ditt månadssparande och köpa, byta eller sälja fonder.