Stäng
Språk
Meny

Fondbestämmelser och prospekt

Fondbestämmelser för våra svenskregistrerade fonder är samlade i vår informationsbroschyr. För våra fonder registrerade i Luxemburg, se nedan alternativt på respektive fondsida.

SE EN
Carnegie Corporate Bond Download
Carnegie High Yield Select Download
Carnegie Strategy Fund Download
Carnegie Total Download
Carnegie Total Plus Download