Stäng

Hållbarhetsprofiler

Hållbarhetsprofilen är ett standardiserat informationsblad som beskriver fonders inriktning vad gäller integrering av ansvarsfulla investeringar.

Här hittar du våra fonders hållbarhetsprofiler, som ger en enkel beskrivning av vårt arbete med ansvarsfulla investeringar. Fördjupad information hittar du under fliken ansvarsfulla investeringar.

SE
Asia Ladda ned
Corporate Bond A Ladda ned 
Fastighetsfond Norden Ladda ned
Global A Ladda ned
High Yield Select Ladda ned
Indienfond Ladda ned
Investment Grade Ladda ned
Likviditetsfond Ladda ned
Micro Cap Ladda ned
Multi A Ladda ned
Obligationsfond Ladda ned
Rysslandsfond Ladda ned
Småbolagsfond Ladda ned
Spin-Off Ladda ned
Strategifond A Ladda ned
Strategy Fund Ladda ned
Sverigefond Ladda ned
Total Ladda ned
Total Plus Ladda ned
CF Bear Ladda ned
CF Bull Ladda ned
CF Tillväxt Sverige Ladda ned