Stäng
Språk
Meny

Institutioner

Aktiv förvaltning sedan 1988

I över 30 år har vi arbetat med aktiv förvaltning och investerat långsiktigt i kvalitetsbolag med hållbara affärsmodeller. Tiden vi befinner oss i nu är både turbulent och unik, men personliga och långsiktiga relationer värnar vi om trots att vi inte kan ses fysiskt.

Vår förvaltning genomsyras av långsiktig och uthållig avkastning. Det möjliggörs av en prisbelönt förvaltarorganisation som i genomsnitt har över 25-års erfarenhet i branschen.

Förvaltningen backas upp av ett flertal specialister med lång erfarenhet av samarbete med institutionella placerare. Vi tror på personliga och långsiktiga kundrelationer.

Fonder

Carnegie Fonder erbjuder ett brett fondutbud med ett flertal utdelande andelsklasser. Gemensamt för dessa är att de förvaltas aktivt och att fonderna är koncentrerade i termer av innehav.

Aktier: Vi erbjuder svenska, nordiska, globala och tillväxtmarknadsfonder.

Räntor och krediter: Vi erbjuder svenska och nordiska fonder över hela riskskalan där Carnegie Fonder är en viktig aktör på den nordiska emissionsmarknaden.

Alternativa: Vi erbjuder en fastighetsfond, listed infrastructure och en listed private equity-fond som ger goda möjligheter att via börsen få ökad diversifiering.

Portföljförvaltning

Utifrån uppdragsgivarens placeringspolicy finns möjlighet att erbjuda portföljer av fonder. Vi erbjuder allokering inom och mellan tillgångsslag.

Anpassade lösningar i fondform: Vi har flera lösningar där vi investerar i våra egna fonder och kompletterar vårt utbud med fonder från Carneo-gruppen. Inom ramen för mandatet utför vi en taktisk allokering.

Diskretionär förvaltning: Vi skräddarsyr en portfölj som är anpassad efter kundens placeringspolicy och riktlinjer för att nå en långsiktigt god avkastning i förhållande till risk.


CF FRIGG – beslutstöd för tillgångsallokering 

Med FRIGG erbjuder vi ett unikt beslutsstöd för strategisk tillgångsallokering. Metodiken inkluderar framåtblickande prognoser till 10 tillgångsslag och stöds av en simuleringsplattform där såväl befintliga som nya portföljer kan analyseras.

Strategisk tillgångsallokering förklarar över 90 procent av långsiktig avkastning där FRIGG kan hjälpa dig svara på tre nyckelfrågor:

  • Vad är långsiktigt förväntat utfall på din nuvarande portfölj och hur ser worst case ut?
  • Är din portfölj effektiv, får du maximalt utbyte mellan avkastning och risk?
  • Har du rätt riskprofil eller borde du ta mer eller mindre risk?

→ FRIGG-simulering


CF THOR – verktyg för hållbarhetsanalys

Vårt uppdrag är att skapa en god riskjusterad avkastning för våra andelsägare. Vi gör det genom att investera i företag som tar ansvar för att vårda sitt varumärke, sina kunder, sina medarbetare och sin miljö. Företag som vi långsiktigt tycker är stabila, välskötta och som har framtiden för sig.

→ Sex steg för att investera ansvarsfullt


 

Frågor rörande Carnegie Fonders institutionella erbjudande besvaras av:

Martin Martinelle

Martin Martinelle

Institutioner

Tel: 08-121 55 056
Mobil: 0724 025 056
martin.martinelle@carnegiefonder.se

Linkedin


Portföljförvaltning

Peter Gullmert

Försäljningschef

Tel: 08-121 55 051
Mobil: 0724 025 051
peter.gullmert@carnegiefonder.se

Linkedin


Elias Cicek

Institutioner

Mobil: 072-402 50 57
elias.cicek@carnegiefonder.se

Linkedin