Stäng
Språk
Meny

Investment Solutions

Strategiska lösningar för institutionella investerare

Stiftelser, företag och pensionsbolag står inför en rad utmaningar i sin kapitalförvaltning. För att möta den växande efterfrågan på mer heltäckande lösningar har vi, med Investment Solutions, förfinat vårt erbjudande för institutionella investerare.

Som grund för Investment Solutions ligger ett omfattande analys- och utvecklingsarbete samt förvärv och rekryteringar, vilket har kompletterat den aktiva förvaltning som präglat Carnegie Fonder sedan starten 1988. Resultatet är ett koncept som börjar med en djup analys av din organisations avkastningskrav, riskbenägenhet, åtaganden och policies.

Därefter diskuterar vi allokering och relevanta byggstenar. Carnegie Fonder har sedan starten fokuserat på långsiktig fundamental förvaltning. Det betyder att vi investerar långsiktigt i ett fåtal kvalitetsbolag med bra ledning och framtidssäkrade affärsmodeller – när de är undervärderade.

Fonder

Carnegie Fonder erbjuder ett brett fondutbud med ett flertal utdelande andelsklasser. Gemensamt för dessa är att de förvaltas aktivt och att fonderna är koncentrerade i termer av innehav.

Aktier: Vi erbjuder svenska, nordiska, globala och tillväxtmarknadsfonder.

Räntor och krediter: Vi erbjuder svenska och nordiska fonder över hela riskskalan där Carnegie Fonder är en viktig aktör på den nordiska emissionsmarknaden.

Alternativa: Vi erbjuder en fastighetsfond, listed infrastructure och en listed private equity-fond som ger goda möjligheter att via börsen få ökad diversifiering.

Portföljförvaltning

Utifrån uppdragsgivarens placeringspolicy finns möjlighet att erbjuda portföljer av fonder. Vi erbjuder allokering inom och mellan tillgångsslag.

Anpassade lösningar i fondform: Vi har flera lösningar där vi investerar i våra egna fonder och kompletterar vårt utbud med fonder från Carneo-gruppen. Inom ramen för mandatet utför vi en taktisk allokering.

Diskretionär förvaltning: Vi skräddarsyr en portfölj som är anpassad efter kundens placeringspolicy och riktlinjer för att nå en långsiktigt god avkastning i förhållande till risk.

Vanliga frågor och utmaningar

 • Har vi rätt strategiska vikter?
 • Hur korrelerar tillgångsslagen med varandra?
 • Vilka byggstenar kan komplettera befintlig portfölj?
 • Historisk data och framtida prognoser ger helt olika utfall. Vad använder vi?
 • Vilken underliggande investeringsfilosofi rimmar bäst med organisationens policy?
 • Vilka komponenter i ett investeringssamarbete brukar vara svårast att utvärdera?
 • Vad bör justeras till nästa cykel – hos din förvaltare respektive i din egen organisation?
 • Finns det mer grundläggande frågor, till exempel investerings- eller hållbarhetspolicy, som bör diskuteras?
 • Har vi rätt taktiska band inom varje tillgångsslag för att kunna utnyttja eventuella felprissättningar?
 • Ska portföljen i dagsläget ha mer eller mindre aktieallokering än vad som är normalt under en börscykel?
 • Hur säkerställer vi att underliggande bolag i investeringsportföljen uppfyller organisationens ESG-policy?
 • Vilka hållbarhetsdata är viktigast för din organisation? Till exempel säkerställa exkluderingskriterier eller portföljens bidrag till SDG:er?


FRIGG – beslutstöd för tillgångsallokering 

Med FRIGG erbjuder vi ett unikt beslutsstöd för strategisk tillgångsallokering. Metodiken inkluderar framåtblickande prognoser till 10 tillgångsslag och stöds av en simuleringsplattform där såväl befintliga som nya portföljer kan analyseras.

Strategisk tillgångsallokering förklarar över 90 procent av långsiktig avkastning där FRIGG kan hjälpa dig svara på tre nyckelfrågor:

 • Vad är långsiktigt förväntat utfall på din nuvarande portfölj och hur ser worst case ut?
 • Är din portfölj effektiv, får du maximalt utbyte mellan avkastning och risk?
 • Har du rätt riskprofil eller borde du ta mer eller mindre risk?

→ FRIGG-simulering


THOR – verktyg för hållbarhetsanalys

Vårt uppdrag är att skapa en god riskjusterad avkastning för våra andelsägare. Vi gör det genom att investera i företag som tar ansvar för att vårda sitt varumärke, sina kunder, sina medarbetare och sin miljö. Företag som vi långsiktigt tycker är stabila, välskötta och som har framtiden för sig.

→ Sex steg för att investera ansvarsfulltMartin Martinelle

Martin Martinelle

Institutioner

Tel: 08-121 55 056
Mobil: 0724 025 056
martin.martinelle@carnegiefonder.se

Linkedin


Portföljförvaltning

Peter Gullmert

Försäljningschef

Tel: 08-121 55 051
Mobil: 0724 025 051
peter.gullmert@carnegiefonder.se

Linkedin


Mattias hagen

Institutioner

Mobil: 072-402 50 55
mattias.hagen@carnegiefonder.se

Linkedin