Stäng
Språk
Meny

Vårt kundlöfte

Värde. Alfa. Långsiktighet. Unicitet. Engagemang.

Stiftelser, företag och pensionsförvaltare verkar i en allt mer komplex värld. Att leverera en god riskjusterad avkastning är bara början. Därtill ställs nya krav på diversifiering, rapportering och ansvarstagande inom hållbarhetsfrågor.

Med kundlöftet VALUE tar vi på Carnegie Fonder ett samlat grepp om vårt erbjudande till institutionella investerare. Vi lovar dig:

V   Värde i våra investeringar. Som värdeförvaltare särskiljer vi oss från många konkurrenter, vilket ger dig som investerare en unik komponent i din portfölj.

A   Alfa i avkastning. Vi investerar inte i index, utan ska över tid bidra med tydlig alfa till din portfölj.

L   Långsiktighet i hållbarhetsfrågor. CF THOR – vårt verktyg för hållbarhetsanalys – hjälper oss att hitta företag som är framtidssäkrade, både vad gäller ansvarstagande och konkurrenskraft.

U   Unicitet i vårt erbjudande. Oavsett om du söker en komplett portföljlösning, extra nischade fonder eller utdelning så har vi produkter för dina behov.

E   Engagemang i vår relation. Carnegie Fonder startade 1988, precis som flera av våra kundrelationer.

Tillsammans arbetar vi lösningsorienterat för att hitta det upplägg och den portfölj som passar dig och din uppdragsgivare bäst.

Välkommen att höra av dig så berättar vi mer om vårt erbjudande – och om vårt kundlöfte VALUE.

Läs mer om aktuella ämnen och hur vi investerar i våra white papers – CF Report 


Martin Martinelle

Martin Martinelle

Institutioner

Tel: 08-121 55 056
Mobil: 0724 025 056
martin.martinelle@carnegiefonder.se


Daniel Härdelin

Institutioner

Tel: 08-121 55 055
Mobil: 0724 025 055
daniel.hardelin@carnegiefonder.se


Peter Gullmert

Peter Gullmert

Försäljningschef

Tel: 08-121 55 051
Mobil: 0724 025 051
peter.gullmert@carnegiefonder.se