Stäng

Handelskalender Micro Cap

Begäran om utgivning av fondandelar i Carnegie Micro Cap ska vara oss tillhanda senast kl.16.00 tre bankdagar före sista bankdagen i månaden. Försäljning av andelar senast kl.16.00 tio dagar före sista bankdagen i månaden.

Kursdag Betaldag/orderdag köp Orderdag sälj Bekräftelsedag
2020-01-31 2020-01-28 2020-01-17 2020-02-03
2020-02-28 2020-02-25 2020-02-14 2020-03-02
2020-03-31 2020-03-26 2020-03-17 2020-04-01
2020-04-30 2020-04-27 2020-04-16 2020-05-04
2020-05-29 2020-05-26 2020-05-14 2020-06-01
2020-06-30 2020-06-25 2020-06-15 2020-07-01
2020-07-31 2020-07-28 2020-07-17 2020-08-03
2020-08-31 2020-08-26 2020-08-17 2020-09-01
2020-09-30 2020-09-25 2020-09-16 2020-10-01
2020-10-30 2020-10-27 2020-10-16 2020-11-02
2020-11-30 2020-11-25 2020-11-16 2020-12-01
2020-12-30 2020-12-23 2020-12-14 2021-01-04