Stäng
Språk
Meny

Handelsvillkor

Håll koll på köpdagar, säljdagar och utdelningar.

Handelskalendern visar vilka dagar fonderna är stängda för handel. När en fond är stängd genomförs köp och försäljning av fondandelar nästkommande handelsdag. Sidan uppdateras kontinuerligt och vi reserverar oss för eventuella ändringar med kort varsel.

Handelskalender
2021
Datum Handelsinfo.
Samtliga fonder 2021-01-01 Ingen handel
Samtliga fonder 2021-01-05 Halvdag
Samtliga fonder 2021-01-06 Ingen handel
Carnegie Rysslandsfond 2021-01-07 Ingen handel
Carnegie Global 2021-01-18 Ingen handel
Carnegie Indienfond 2021-01-26 Ingen handel
Carnegie Asia 2021-02-12 Ingen handel
Carnegie Global 2021-02-15 Ingen handel
Carnegie Asia 2021-02-15 Ingen handel
Carnegie Rysslandsfond 2021-02-23 Ingen handel
Carnegie Rysslandsfond 2021-03-08 Ingen handel
Carnegie Indienfond 2021-03-11 Ingen handel
Carnegie Indienfond 2021-03-29 Ingen handel
Samtliga fonder 2021-04-01 Halvdag
Samtliga fonder 2021-04-02 Ingen handel
Samtliga fonder 2021-04-05 Ingen handel
Carnegie Asia 2021-04-06 Ingen handel
Carnegie Indienfond 2021-04-14 Ingen handel
Carnegie Indienfond 2021-04-21 Ingen handel
Samtliga fonder 2021-04-30 Halvdag
Carnegie Rysslandsfond 2021-05-03 Ingen handel
Samtliga fonder 2021-05-12 Halvdag
Samtliga fonder 2021-05-13 Ingen handel
Carnegie Asia 2021-05-19 Ingen handel
Luxembourg-baserade fonder 2021-05-24 Ingen handel
Carnegie Global 2021-05-31 Ingen handel
Carnegie Global Quality Companies 2021-05-31 Ingen handel
Carnegie Listed Private Equity 2021-05-31 Ingen handel
Carnegie Asia 2021-06-14 Ingen handel
Luxembourg-baserade fonder 2021-06-23 Ingen handel
Samtliga fonder 2021-06-25 Ingen handel
Carnegie Global 2021-07-05 Ingen handel
Carnegie Indienfond 2021-07-21 Ingen handel
Carnegie Indienfond 2021-08-19 Ingen handel
Carnegie Global 2021-09-06 Ingen handel
Carnegie Global Quality Companies 2021-09-06 Ingen handel
Carnegie Listed Private Equity 2021-09-06 Ingen handel
Carnegie Indienfond 2021-09-10 Ingen handel
Carnegie Asia 2021-09-22 Ingen handel
Carnegie Asia 2021-10-01 Ingen handel
Carnegie Asia 2021-10-14 Ingen handel
Carnegie Indienfond 2021-10-14 Ingen handel
Luxembourg-baserade fonder 2021-11-01 Ingen handel
Carnegie Rysslandsfond 2021-11-04 Ingen handel
Carnegie Indienfond 2021-11-05 Ingen handel
Samtliga övriga fonder 2021-11-05 Halvdag
Carnegie Indienfond 2021-11-18 Ingen handel
Carnegie Global Quality Companies 2021-11-25 Ingen handel
Carnegie Listed Private Equity 2021-11-25 Ingen handel
Carnegie Global 2021-11-25 Ingen handel
Samtliga fonder 2021-12-24 Ingen handel
Carnegie Asia 2021-12-27 Ingen handel
Samtliga fonder 2021-12-31 Ingen handel

Bryttiden för köp- och säljuppdrag är kl. 14:30 (med undantag för Carnegie Strategy vars bryttid är kl. 09:30). Halvdagar är bryttiden kl. 12:00.

*Samtliga fonder

**Alla andelsklasser i Carnegie Strategy Fund, Corporate Bond, High Yield Select, Total, Total Plus.