Stäng

Köplägen efter coronafallet

Fastighetsaktier fortsatte upp i början av månaden men vände markant ned i samband med ökad allmän oro för Corona-viruset i slutet av månaden. Fonden slutade därmed ned 7 procent i februari. Givet att lokala nordiska fastigheter bör påverkas betydligt mindre än snittbolaget på börsen av sådan oro, ser vi fallet som ett köpläge, åtminstone relativt resten av börsen.

Lyfter man blicken något ovanför Corona-rapporteringen, ser man fortsatt starka signaler för fastighetsbolagen.

De flesta fastighetsbolagen rapporterade sina Q4-resultat under månaden och de bekräftade den positiva bilden från de bolag som redan rapporterat i januari. Vakanserna var fortsatt låga och värdet av fastighetsportföljerna steg med nästan 2 procent (median om 1,9 procent Q/Q). Nettouthyrningen som varit aningen svajig under de senaste kvartalen förbättrades.

Skanska sålde också en kontorsfastighet i Solna till rekordpris, vilket är positivt för kontorsfastigheter i Stockholm i allmänhet och för Fabege i synnerhet.

Den femåriga svenska statsobligationen har även fallit markant under månaden och är nu tillbaka på nivåer strax över all-time low. Det säger en del om oron för Corona-viruset, men gynnar också fastighetsbolagen i form av potentiellt lägre avkastningskrav.

Bland våra innehav i portföljen har Samhällsbyggnadsbolaget (+14 procent), Selvaag (+10 procent) och Norwegian Property (+4%) gått bäst, medan Catena (-23 procent), Stendörren (-18 procent) och Pandox (-17 procent) har gått sämst. Störst positivt bidrag till vår portfölj har positionerna i Samhällsbyggnadsbolaget, Selvvag och Norwegian Property givit, medan positionerna i Nyfosa, Klövern och Pandox har påverkat avkastningen mest negativt.

De större portföljförändringarna är att vi ökat något i FastPartner (nyemission) och i Platzer. Vi har även fortsatt att sälja av vårt innehav i NCC.  Vi har minskat vår position i Pandox och generellt minskat våra positioner marginellt i de större fastighetsbolagen. Vi deltog även i en nyemission i Nyfosa.

Vår uppviktning förra året av konjunkturokänsliga svenska hyresrätter, samhällsfastigheter, preferensaktier och D aktier, har hjälpt oss något under den senaste börsoron.

Mer om fonden

Fastighetsfond Norden A

Carnegie Fastighetsfond Norden finns också i andelsklasserna: B och C. Carnegie Fastighetsfond Norden investerar i fastighetsaktier på den nordiska aktiemarknaden. Vi investerar långsiktigt, huvudsakligen i renodlade fastighetsbolag där bolagen huvudsakligen...

Mer info
Köp fond

Fler artiklar

Stora rabatter igen
Carnegie Fastighetsfond

Stora rabatter igen

Under oktober månad föll både fastighetsbolagen och börsen som helhet. Den gemensamma nämnaren var ökad oro för coronarelaterade problem efter snabbt ökande smittspridning igen. Kursfallen under månaden innebär att flera...

Jonas Andersson 5 november 2020
Revansch för fastighetsbolagen
Carnegie Fastighetsfond

Revansch för fastighetsbolagen

September månad blev en stor revansch för fastighetsbolagen som rusade på börsen medan börsens utveckling som helhet var mer blygsam. Som vi påpekade i förra månadsbrevet fanns flera ingredienser som...

Jonas Andersson 7 oktober 2020
Positivt sentiment i början av september
Carnegie Fastighetsfond

Positivt sentiment i början av september

Fastighetsbolagens rapportperiod för Q2 avslutades under den gångna månaden med några sena rapportörer. De bekräftade den positiva bilden från början av rapportsäsongen, med överlag resultat starkare än vi väntat oss....

Jonas Andersson 4 september 2020