Stäng

Korrigering med möjligheter

Februari präglades till merpart av fortsatt gott risksentiment och nya rekordnivåer på världens börser men uppgången fick ett abrupt slut när nyheter om att coronaviruset snabbt börjat sprida sig utanför Kina nådde marknadernas vetskap.

Investerare tycktes rycka på axlarna så länge smittspridningen var isolerad till Kina men när Italien rapporterade snabb tillväxt i både antalet insjuknade och antalet dödsfall började marknaderna darra. WHO varnade för en global virusspridning och världens börser summerade sin sämsta vecka sedan finanskrisen 2008.

Nordisk kreditmarknad klarade sig generellt sett bättre än sin europeiska dito även om utvecklingen påverkades av det negativa sentimentet. Oro för att den globala tillväxten sjunker kraftigt har gjort att centralbanker sagt sig vara redo att stimulera om så krävs, där åtgärderna exempelvis kan inkludera räntesänkningar och skattelättnader för att hjälpa företag som tvingas hålla stängt till följd av virusspridningen.

Fram till sista veckan i februari var marknadsaktiviteten hög och vi var bland annat aktiva i namn som Heimstaden, Zengun och Catena Media. Vi har även ökat vårt innehav i Chembulk där bolaget har återköpt obligationer i öppna marknaden på högre priser än vad vi köpte på och förhoppningen är att de återlöser obligationen inom nästkommande år.

Vi har sedan en tid tillbaka lagt större fokus på diversifiering av innehav och löptid för att öka likviditeten i portföljen. Detta gör att vi både känner oss komfortabla att hantera möjliga flöden samt har större utrymme att agera på intressanta köptillfällen som lägre obligationspriser innebär. Värt att nämna är dock att det fortsatt ser relativt dyrt ut ur ett historiskt perspektiv på många håll, även om priskorrigeringen erbjuder attraktiva möjligheter när man tillåts vara selektiv.

Trots marknadens vändning så stod fonden emot förhållandevis väl och summerar månadens utveckling till -0,37 procent, vilket för årets uppgång till totalt 0,51 procent.

Fondens fokus är att investera i bolag som ger en hög underliggande avkastning där utvecklingen i dessa bolag också är det absolut viktigaste för avkastningen på längre sikt. På kort sikt är fonden dock inte immun mot förändringar i marknadssentimentet vilket Coronavirusets framfart har visat. Därför fortsätter vi också att fokusera på att bibehålla en diversifierad och likvid fond med bolag som vi bedömer ha en långsiktigt hållbar affärsidé.

 

Mer om fonden

High Yield Select 3 SEK

Grafen ovan visar utveckling för Carnegie High Yield Select 3 SEK. Fonden finns även tillgänglig i andelsklassen 3 (NOK). Carnegie High Yield Select investerar i obligationer utgivna av nordiska företag....

Mer info
Köp fond

Fler artiklar

Momox – ny spännande grön obligation
Carnegie High Yield Select

Momox – ny spännande grön obligation

Utvecklingen på globala finansmarknaderna indikerar en relativt snabb återhämtning för världsekonomin. Effekterna av massiva stimulanser och stödpaket driver börser till nya rekordnivåer samtidigt som nyheter om att viruset får ny...

Niklas Edman 3 juli 2020
Ränteförvaltarna: ”Ha tålamod och få en attraktiv avkastning”
Carnegie High Yield Select

Ränteförvaltarna: ”Ha tålamod och få en attraktiv avkastning”

Extrem diskrepans aktiemarknad/realekonomi. Prisnedgång ≠ förlust. Företagsobligationer återhämtar sig. Kreditmarknaden tycks sakna aktiemarknadens förmåga att blicka framåt. Catena Media, Aspire Global och Zengun – tre stabila bolag med mycket attraktiv...

Daniel Gustafsson 11 juni 2020
”I många fall saknar kreditmarknaden aktiemarknadens möjlighet att blicka framåt”
Carnegie High Yield Select

”I många fall saknar kreditmarknaden aktiemarknadens möjlighet att blicka framåt”

Globala marknader steg under maj på nyheter om att flera länder successivt lyfter sina restriktioner efter stadigvarande trend med fallande antal smitto- och dödstal. Oljan hade sin bästa månad någonsin,...

Maria Andersson 3 juni 2020