Stäng

”Kortare duration i portföljen jämfört med hur vi låg positionerade för ett år sedan”

Uppgången i svenska räntor accelererade under februari och vi såg framför allt uppställ i lite längre räntor. Med fortsatta penningpolitiska stimulanser och en reporänta på 0 är det rimligt att rörelsen är mer begränsad i kortare räntor. Samtidigt råder osäkerhet kring hur de penningpolitiska och finanspolitiska stimulanserna i kombination med ekonomisk återhämtning kommer att påverka inflation, långräntor och även realräntor mer långsiktigt. Tillsammans med uppställ i globala räntor kan detta bidragit till att vi nu ser en något brantare räntekurva. I sammanhanget spelade det mindre roll att den svenska inflationsstatistik som presenterade i februari var hyfsat i linje med förväntningarna.

Carnegie Obligationsfond har kortare duration i portföljen jämfört med hur vi låg positionerade för ett år sedan. Även om vi var med i statens långa obligation med förfall 2045 som kom under fjolåret ligger vi underviktade i denna relativt OMRX Treasury Bond index. Fonden har också stått emot bättre relativt OMRX Treasury i samband med den stora ränterörelse som vi sett hittills i år. Portföljen har dock alltjämt en tydlig durations-exponering och påverkas således negativt av uppåtgående räntor och till följd av detta backade Carnegie Obligationsfond med 1,6 procent under februari.

Vid föregående månadsskifte adderade vi ett nytt innehav till portföljen då vi köpte en mindre post i en grön obligation emitterad Linköpings kommunägda bostadsbolag Stångastaden. Med sin förvaltning av 18 500 lägenheter är Stångastaden det största bostadsbolaget i Linköping och ingår i Linköpingsgruppen som har ett gemensamt MTN-program där bolagen lånar under gemensamma villkor fast i eget namn med kommunal borgen som säkerhet. Stångastaden har AA- i kreditbetyg från Standard And Poor´s och obligationen ger oss en årlig avkastning om 0,2 procent fram till förfall 2024.

Carnegie Obligationsfond investerar i huvudsak i obligationer utgivna av stat, region och kommun samt bostadsobligationer emitterade i svenska kronor. Innehaven har överlag lång ränteduration vilket gör att fonden är känslig för rörelser i svenska räntor.

Mer om fonden

Carnegie Obligationsfond A

Carnegie Obligationsfond finns även i andelsklassen: B Carnegie Obligationsfond är en räntefond som huvudsakligen investerar i värdepapper utgivna av stat, kommun eller kreditinstitut med god likviditet och hög kreditvärdighet. Fondens...

Mer info
Köp fond

Fler artiklar

Ökad exponering mot bolaget Specialfastigheter
Carnegie Obligationsfond

Ökad exponering mot bolaget Specialfastigheter

Efter markant högre räntor under februari noterade vi väsentligt lugnare utveckling under mars. Månadens inflationssiffror kom in lägre än väntat vilket kan skapa en del huvudbry för Riksbanken. Samtidigt kommer...

Mona Stenmark, Mikael Engvall 8 april 2021
”Delikat balansgång för Riksbanken att hantera de penningpolitiska stimulanserna”
Carnegie Obligationsfond

”Delikat balansgång för Riksbanken att hantera de penningpolitiska stimulanserna”

I mitten av januari fick vi nya siffror avseende svensk inflation som kom in en bit högre än väntat. Energipriser var drivande för månadsökningen, men även rensat för detta överraskade...

Mikael Engvall 3 februari 2021
Hur kommer stimulansåtgärderna påverka inflation och ränteläget?
Carnegie Obligationsfond

Hur kommer stimulansåtgärderna påverka inflation och ränteläget?

Protokollet från Riksbankens senaste möte visade på enighet när det gäller en fortsatt expansiv penningpolitik men också på skillnader kring hur aggressivt denna bör rullas ut. Per Jansson utesluter inte...

Mikael Engvall 7 januari 2021