Stäng

Kraftig uppgång i Ryssland

Första halvåret av 2016 inleddes med fortsatta oroligheter på oljemarknaden. Detta drabbade Ryssland hårt, men i mitten av januari vände det äntligen och vi har sedan dess sett en kraftig uppgång, skriver Carnegie Rysslandsfonds förvaltare Fredrik Colliander i sin halvårskommentar.

Carnegie Rysslandsfond steg med cirka 15 procent under de första sex månaderna 2016. I skrivande stund ligger oljepriset på ca 50 dollar vilket marknaden upplever som acceptabla nivåer.

Den ryska ekonomin har kämpat med en lågkonjunktur ända sedan oljepriset började falla 2014. Första halvåret 2016 ser dock ut att ha varit botten och ekonomin är på väg in i tillväxt. Det prisas nu in av marknaden. Marknaden upplever också att den politiska situationen har stabiliserats och att relationerna med väst är på väg att förbättrats. Sanktionerna mot Ryssland ligger dock fortfarande kvar.

Det förvaltade kapitalet har ökat från 2,8 till 3,2 miljarder kronor. Fondens innehav är i de flesta fall listade i dollar eller rubel. Rubeln har under det första halvåret stigit med 13,6 procent gentemot kronan. Dollarkursen har inte förändrats.

Fonden har haft ett antal investeringar som givit god avkastning under året. Av de större positionerna var Sberbank den bästa investeringen med en uppgång på 52 procent. Även Moscow Exchange bidrog positivt till fonden och steg med 42 procent liksom Polymetal + 64 procent och MTS + 36 procent. Bland de mindre innehaven kan nämnas HMSG som steg med 48 procent. Det nya innehavet Inter RAO steg med hela 164 procent.

Några av de sämre investeringarna var Luxoft (- 34 procent), Mail.RU (- 19 procent), Magnit (- 16 procent) och Megafon (- 10 procent).

Vi har under halvåret bland annat varit nettoköpare i Lukoil. Aktien bottnade tidigt i våras i samband med att oljepriset gjorde detsamma. Vi har också nettoköpt aktier i Moscow Exchange då vi velat öka vår exponering mot finanssektorn. Bolaget är mycket lönsamt och betalar hög utdelning.

Positionen i Magnit ökades då vi fann aktien billig samtidigt som vi tror att konsumtionsfallet i Ryssland äntligen hejdats. Severstal köptes då vi bedömde att aktien fallit tillräckligt och att stålpriserna stabiliserats. Vi var också köpare i Inter Rao. Situationen för den ryska kraftsektorn ser nu bättre ut i och med att investeringstakten nu går ner och mer av kassaflödet kan gå till utdelningar.

Vi har varit stora säljare i Sberbank under våren. Detta har varit vinsthemtagningar som framtvingats av att aktien stigit kraftigt. Även försäljningarna i Gazprom och MTS har varit vinsthemtagningar

Fonden är koncentrerad till 31 innehav. Bland de största innehaven återfinns Sberbank, Novatek, Surgutneftegaz preferensaktie och Gazprom.

Efter att oljepriserna bottnade i januari har den ryska aktiemarknaden haft en fantastisk utveckling. Den politiska situationen, som varit mycket stökig under de senaste åren, har åtminstone tillfälligtvis lugnat sig och den ekonomiska nedgången ser ut att ha stannat av.

Under de närmaste åren förväntar vi oss en viss återhämtning i ekonomin som vi tror kommer att ge marknaden ett visst stöd och den närmaste framtiden kommer att vara styrd av oljeprisets utveckling. Vi tror att fortsatt stigande oljepriser är positivt för marknaden i höst, förutsatt att den politiska situationen fortsätter att vara stabil. På längre sikt har den politiska utvecklingen att ha en helt avgörande betydelse.

Mer om fonden

Rysslands­fond A

Carnegie Rysslandsfond investerar i aktier noterade i Ryssland och i övriga delar av forna Sovjetunionen. Här finns enorma naturtillgångar, men också många spännande företag i nyare branscher. Fonden får också investera i bolag vars...

Mer info
Köp fond

Fler artiklar

Värden – Carnegie Fonders hållbarhetsrapport

Värden – Carnegie Fonders hållbarhetsrapport

Hållbarhetsfrågorna står alltmer i fokus. Frågorna är sällan nya för oss då det alltid varit viktigt för oss att investera i företag långsiktigt och med begränsat risktagande. Därigenom har vi...

Hans Hedström 1 oktober 2019
Stark tillväxt i ryska guldbolag

Stark tillväxt i ryska guldbolag

Den ryska marknaden fortsatte upp i juli trots att sanktionsrisken återigen kommit att hamna i fokus. Rysslandsfonden steg 1,5 procent under månaden. Det amerikanska representanthuset godkände en förändring i ”the...

Fredrik Colliander 6 augusti 2019
”All time high”

”All time high”

Oljepriset steg kraftigt under månaden. Den ryska marknaden steg även den men inte alls i samma takt. Ur ett historiskt perspektiv är marknaden nu ganska dyr vilket innebär ett visst...

Fredrik Colliander 5 september 2016