Stäng
Språk
Meny

Kraftiga ränteuppställ

Inflationsoron satte sin tydliga prägel på räntemarknaderna under mars. Den temporära tillflykt som investerare såg i statspapper i samband med den ryska attacken mot Ukraina överskuggades snart av ett alltmer tydligt fokus på den höga inflationen.

Centralbankerna har varit explicita i sitt budskap om en stramare penningpolitik och marknaden har reagerat med väsentligt högre räntor över hela kurvan. I mitten av mars höjde den amerikanska centralbanken räntan med 25 punkter och centralbankschef Powell har därefter fortsatt talat om försämrade inflationsutsikter och en stark och stram arbetsmarknad. Det spekuleras i att vi under året kommer att se större höjningar om 50 punkter vid ett och samma tillfälle, kanske redan i maj.

Även den europeiska centralbanken skickade ett mer hökaktigt budskap avseende penningpolitiken då tillgångsköpen bromsas in mer än vad som tidigare kommunicerats. Förvisso ligger styrräntan kvar på noll men signalen är att ECB ger sig själva en ökad flexibilitet om när en första räntehöjning kan genomföras.

Riksbankens tonläge har också förändrats. Riksbankschef Ingves signalerar nu att en räntehöjning kan komma tidigare än 2024 som prognosen hittills indikerat. Likt övriga världen är det inflationen som bidrar till ett stramare budskap. I mitten av mars redovisades en inflationstakt om 4,5 procent vilket är de högsta siffror vi sett sedan 1993. Även rensat för höga energipriser kom inflationssiffrorna in klart högre än väntat. Trots osäkerhet kring utvecklingen i Ukraina ökar pressen på Riksbanken att agera för att stävja inflationen.

Under månaden har vi ökat vår exponering mot regioner och kommuner där vi generellt håller kortare duration än i exponeringen mot svensk stat. Under året har vi i fonden konsekvent haft en kortare duration än benchmark OMRX Treasury Bond. Även om detta bidrog till att vi höll emot bättre än index blev mars ändå en klart svag månad för fonden.

Carnegie Obligationsfond har exponering mot emittenter med mycket hög kreditvärdighet. Fokus ligger på obligationer utgivna av stat, kommun och hypoteksbolag. Fonden är exponerad mot rörelser i svensk ränta då portföljen har förhållandevis lång räntebindning.

Mer om fonden

Carnegie Obligationsfond A

Carnegie Obligationsfond finns även i andelsklassen: B Carnegie Obligationsfond är en räntefond som huvudsakligen investerar i värdepapper utgivna av stat, kommun eller kreditinstitut med god likviditet och hög kreditvärdighet. Fondens...

Mer info
Köp fond

Fler artiklar

Sommaren avslutades med ett större uppställ i långräntor
Carnegie Obligationsfond

Sommaren avslutades med ett större uppställ i långräntor

Om vi under juni och juli noterade en press nedåt på långräntor reverserades den utvecklingen under augusti och räntor steg förhållandevis kraftigt både i Sverige och i omvärlden. Förhoppningen om...

Mikael Engvall 6 september 2022
Stora ränterörelser
Carnegie Obligationsfond

Stora ränterörelser

Sommaren innebar inget lugn sett till ränteutvecklingen då vi upplevt förhållandevis stora rörelser under juli. Det har inte varit en enhetlig rörelse utan korta räntor har drivits högre samtidigt som...

Mikael Engvall 9 augusti 2022
Dubbelt upp från Riksbanken
Carnegie Obligationsfond

Dubbelt upp från Riksbanken

I inledningen av juni tog ränterörelsen i Sverige ny fart, pådriven av höga inflationstal och stora rörelser uppåt också i internationella räntor. Under andra halvan av juni vände räntor ned...

Mikael Engvall 4 juli 2022