Stäng

Kraftiga ryska restriktioner och stödpaket

Efter fallet i mars har de globala börserna gått starkt i april. Även Moskvabörsen har varit stark och detta trots oron på oljemarknaden.

Den amerikanska WTI-terminen föll till och med till ett negativt värde den 20 april. Den ryska oljan säljs dock inte till WTI-priser utan till Brent- eller Uralpriser. Dessa priser har inte varit lika volatila men är ändå väldigt låga. I skrivande stund handlas Brentterminen strax över 25 dollar.

Trots oron på oljemarknaden har de ryska oljebolagen och även rubeln återhämtat sig kraftigt under månaden. Rubelns samvariation med oljepriset verkar ha försvunnit under april. Detta beror troligen på den ryska Centralbankens stödköp av rubel och på en kraftigt minskande import. Rysslandsfonden steg 13 procent under månaden och var vid slutet av månaden ner 16 procent sedan årsskiftet.

De kraftiga fallen på oljemarknaden ledde till en ny överenskommelse om produktionsnedskärningar inom OPEC+. I en förhoppning om att stabilisera marknaden ska man skära ner ca 10 miljoner fat per dag under maj och juni. De största nedskärningarna faller som vanligt på Saudiarabien och Ryssland. Ryssland ska minska sin produktion med hela 1,9 miljoner fat per dag.

Ryssland träffades ganska sent av Covid -19, men har nu drabbats med full kraft. Landet har nu över 135 000 konstaterade fall och ca 1300 döda.  Epidemin började i Moskva men har nu spridit sig över hela landet. Möjligheterna att hantera sjukdomen är svårare ju längre från huvudstaden man kommer. Sjukvården är knappast välutbyggd och välfinansierad ute i landet. Ryssland har tagit i med ganska kraftiga restriktioner men tillhör inte de länder som helt stängt ner. Putin meddelade nyligen att restriktionerna förlängs till mitten av maj.

Ryssland har liksom de flesta länder vidtagit ett antal åtgärder för att stödja näringslivet. Man kommer bland annat att stödja små- och medelstora företag med direkta utbetalningar, erbjuda räntefria lån till större företag, stödja de regionala budgetarna med 200 miljarder rubel samt stödja flygbolagen. Totalt räknar man med att de åtgärder som hittills beslutats kommer att kosta en summa motsvarande ca 3 procent av BNP. Ytterligare åtgärder kan dock vara på väg.

 

Mer om fonden

Rysslands­fond A

Carnegie Rysslandsfond investerar i aktier noterade i Ryssland och i övriga delar av forna Sovjetunionen. Här finns enorma naturtillgångar, men också många spännande företag i nyare branscher. Fonden får också investera i bolag vars...

Mer info
Köp fond

Fler artiklar

Duvaktiga signaler från ryska centralbanken
Carnegie Rysslandsfond

Duvaktiga signaler från ryska centralbanken

Den ryska aktiemarknaden var ganska lugn i juli och oljepriset var stabilt. Fortsatta coronautbrott på många håll i världen, framför allt i USA och Latinamerika har inte lett till någon...

Fredrik Colliander 5 augusti 2020
Minskade utdelningar framåt
Carnegie Rysslandsfond

Minskade utdelningar framåt

Trots förnyade coronautbrott i bland annat USA och Tyskland har den ryska marknaden varit lugnare under juni än tidigare. Rysslandsfonden steg med 1 procent utan någon större dramatik. Samarbetet inom...

Fredrik Colliander 3 juli 2020
Avyttrade Norilsk Nickel fortsätter brista i sitt miljöarbete
Carnegie Rysslandsfond

Avyttrade Norilsk Nickel fortsätter brista i sitt miljöarbete

En av världens största producenter av nickel, ryska bolaget Norilsk Nickel, är inblandade i en stor naturkatastrof där 20000 ton diesel har läckt ut i en flod som rinner ut...

Fredrik Colliander 5 juni 2020