Stäng
Språk
Meny

Kraftigt övertecknade emisioner

Risksentimentet fortsätter att påverkas av de geopolitiska oroligheterna och svänger i takt med relationen mellan USA och Kina. Handelskriget, Brexit, oroligheterna i mellanöstern och en vikande konjunktur till trots fortsätter marknaderna att prisa risk lågt och driva tillgångspriser högre.

Lägg därtill centralbankernas kommunikation kring räntesänkningar och återinförda stimulanser, åtgärder som ger stöd åt höga värderingar och fortsatt gott riskhumör. Att Riksbanken försöker övertyga marknaderna om att man fortsatt ämnar höja räntan har tagits emot med stark skepticism och marknadsräntorna har fortsatt att sjunka.

Trots att bolagen vittnat om dystrare utsikter i sina halvårsrapporter fortsatte köparnas goda humör under september när emissionsmarknaderna tog fart.

En släpande brist på utbud i kombination med positiva fondflöden gör att många emissioner blir kraftigt övertecknade och obligationspriser drivs högre i jakt på material. Det gynnsamma klimatet har gjort att flertalet bolag emitterat under månaden och vi har deltagit i namn som Humlegården och Intrum samt gröna obligationer från NCC, Stockholm Exergi och European Energy.

Offentliga Hus emitterade en efterställd obligation efter att ha annonserat att man siktar på att uppnå en investment grade rating inom två år.

Andrahandsmarknaden har drivits av det starka sentimentet och vi kan konstatera att årets utveckling återigen för kreditmarginalerna tillbaka till nivåer som för ett år sedan. Olja och oljerelaterade sektorer har under månaden handlats starkt mot bakgrund av attacken i Saudiarabien som fick oljepriset att stiga.

På bolagsnivå har ICE Group delvis återlöst och utökat sitt obligationsprogram vilket gav en positiv prispåverkan. Portföljen har under månaden påverkats av två mindre innehav, Dof Subsea och Nova Austral, som gjort att månadens utveckling landar på -0,06 procent, vilket summerar fondens utveckling till 3,52 procent för årets första nio månader.

Mer om fonden

Corporate Bond 3 SEK

Grafen ovan visar data för Carnegie Corporate Bond 3 (SEK). Carnegie Corporate Bond finns även i andelsklasserna: 3 (NOK), 3 (EUR), 1 (SEK med kvartalsvis utdelning), 1 (EUR) samt 3 (CHF)....

Mer info
Köp fond

Fler artiklar

Värden – Carnegie Fonders hållbarhetsrapport

Värden – Carnegie Fonders hållbarhetsrapport

Hållbarhetsfrågorna står alltmer i fokus. Frågorna är sällan nya för oss då det alltid varit viktigt för oss att investera i företag långsiktigt och med begränsat risktagande. Därigenom har vi...

Hans Hedström 1 oktober 2019
Fortsatt stark utveckling för Corporate Bond
Carnegie Corporate Bond

Fortsatt stark utveckling för Corporate Bond

Efter ett par lugna sommarmånader började marknadsaktiviteten sakta men säkert att stiga igen under slutet av augusti. Mot bakgrund av bristande utbud, starka fondflöden och överlag godkända rapporter har risksentimentet...

Maria Andersson 9 september 2019
Semesterstiltje på emissionsfronten
Carnegie Corporate Bond

Semesterstiltje på emissionsfronten

Under juli har bristen på nyemissioner och fortsatta fondinflöden återigen gjort att tillgångspriserna fortsatt att stiga till nya rekordnivåer i sommarvärmen. På nyhetsfronten så leds Brexit numer av Boris Johnson...

Maria Andersson 6 augusti 2019