Hoppa till innehåll

Riskinformation Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Carnegie All Cap

”Krävs ännu fler räntehöjningar för att få kontroll på prisökningarna”

Rapportsäsongen som började i januari fortsatte även en bit in i denna månad. Vi fick siffror från många av de mindre bolagen som över lag var något bättre än väntat. Månaden började starkt men när fokus flyttades från rapporter och vinster till makro och geopolitik föll börshumöret och marknaden slutade upp endast någon procent. Konjunkturen och därmed inflationen är alltjämt svår att knäcka. Starkare jobbstatistik vittnar om att det kommer krävas ännu fler räntehöjningar för att få kontroll på prisökningarna. Flera centralbanker inklusive Riksbanken höjde också räntan under månaden.

Starkaste bidraget under månaden kom från Sweco som följde upp ett svagt tredje kvartal med en stark avslutning på året där de fått kontroll på kostnaderna och markant ökat debiteringsgraden. Analytikerna fick dra upp sina estimat för innevarande år. Vidare fick vi starka siffror från bostadsbyggaren JM som visade tydligt varför man är en kvalitetsspelare i en konjunkturkänslig bransch. Bolaget har varit kraftigt ifrågasatt under förra året och kursen steg kraftigt. Vi valde dock att sälja in i styrkan då vi tror att det kommer bli än mer utmanande framöver att sälja och starta nya projekt. Svagaste bidraget under månaden kom från Electrolux som fortsätter att pressas av externa faktorer samtidigt som marknaden förväntat sig att dessa skulle vänt till en medvind.Vidare var Norva24 svaga under månaden efter en rapport där den tidiga vintern höll tillbaka marginalerna.


På hållbarhetstemat har USA:s och EU:s gröna satsningar granskats i sömmarna. Paketen har valt två helt olika angreppsätt. Medan EU valt att lagstifta med policy och prissättning på utsläpp så har USA byggt ett system som bygger på subventioner och skattelättnader. Det oroas en del i korridorerna i Bryssel över att USA kommer att ta över stafettpinnen och ledarskapet gällande grön omställning. Även att clean tech sektorn, med fördel för amerikanska bolag, kommer att ha en bättre tillväxt där än motsvarande bolag här i Europa. EU har svarat med en fond men det återstår att se hur ett tydligare schema för subventioner kan se ut. Det kommer tas en hel del beslut i EU under mars så vi lär få återkomma i frågan.

Författare

Anna Strömberg

Msc i Financial Economics. Arbetat i finansbranschen sedan 1998. Hållbarhetsansvarig. Förvaltar Carnegie All Cap.