Stäng
Språk
Meny

Kreditförvaltarna: ”En tydlig återhämtning”

Det är inte bara börsen som är stark, utan också kreditmarknaden. Sedan årsskiftet har Carnegie High Yield Select, som investerar i högavkastande företagsobligationer, stigit 8,1 procent. Carnegie Corporate Bond, vår breda och mest populära räntefond som har strax under 50 procent i exponering mot ”high yield”, har stigit 3 procent. Även Carnegie Investment Grade har utvecklats relativt starkt: plus 0,8 procent. Här resonerar ränteförvaltarna Maria Andersson och Mikael Engvall om dagens räntemarknad och dess utsikter.

Ränteförvaltarna Mikael Engvall (Investment Grade, Obligationsfond och Likviditetsfond) och Maria Andersson (High Yield Select och Corporate Bond)

2021 hittills – tydlig återhämtning för högavkastande segment

Årets första sex månader har sett en god utveckling där avkastningen har understötts av en fortsatt återhämtning efter pandemin, starka bolagsrapporter och inte minst en fortsatt jakt på avkastning i brist på andra alternativ.

Återhämtningen har framför allt varit tydlig för bolagen i det högavkastande segmentet då bolagen med högre kreditvärdighet till stor del redan hunnit tillgodoräkna sig denna. Någon större oro för försämrad kreditkvalitet har inte märkts av och vi ser nu kreditmarginaler tillbaka på nivåer i linje med innan pandemin.

Det finns dock segment som fortsatt ser väldigt attraktiva ut, inte minst i mindre och nordiskt handlade högavkastande obligationer.

Halvårsrapporter – SSAB tar ett kliv uppåt

Både i rapporterna som kom under pandemin i fjol och i de rapporter som kommit för första halvåret i år har vi haft förhållandevis få negativa överraskningar, sett ur ett kreditperspektiv.

Utebliven utdelning eller neddragna tillväxtprognoser kan ge stora rörelser i bolagens aktier, men det behöver inte ses som något negativt för oss kreditinvesterare.

För high yield-emittenter är känsligheten större för olika typ av avvikelser i rapporterna. Här har vi dock inte sett så många rapporter för första halvåret då den största andelen av våra innehav rapporterar i augusti.

Ett high yield-innehav som dock har rapporterat är SSAB som kom med en stark rapport och som till följd fick en positiv utsikt till sitt kreditbetyg från ratinginstitutet S&P. Vi har därför höga förhoppningar att bolaget inom kort kan få ta klivet upp till den säkrare delen av kreditskalan vilket skulle innebära en positiv rörelse i deras obligationspriser.

Centralbankerna – delikat avvägning för Fed, ECB och RB

Att det är fokus på inflation just nu är ganska naturligt. Centralbanker världen över genomför penningpolitiska stimulanser på en nivå som vi aldrig sett tidigare samtidigt som vi förhoppningsvis är i ett skede när vi är på väg ut ur en global pandemi.

Framför allt den amerikanska inflationen har varit överraskande stark, men kom ihåg att jämförelsetalen från i fjol var påverkade av den nedstängda ekonomin. Det talar för att den högre inflationen åtminstone delvis beror på mer temporära effekter.

Carnegie High Yield Select

En fokuserad kreditfond som investerar i högavkastande företagsobligationer i hela Norden.
Minsta insättning är 50 000 kronor.

Däremot är det en mycket delikat avvägning både för Fed, ECB och även Riksbanken att balansera sina penningpolitiska stimulanser.  Å ena sidan finns en risk för att man eldar på inflation under en period av återhämtning efter pandemin, å andra sidan måste man ge tillräckligt stöd för att ekonomin ska komma på fötter igen efter en period då delar av samhället gått på lågvarv och där det även är risk för efterdyningar i form av nya varianter av Covid 19.

Ett alltför bryskt nedmonterade av de penningpolitiska stimulanserna skulle inte bara riskera att sätta stopp på inflationen utan också skapa oro för att ekonomin skjuts i sank med kraftig inverkan på tillgångspriser.

Högre inflation – inte nödvändigtvis av ondo

Trots sommarens statistik som påvisat hög inflation har räntan på statspapper kommit ned under sommaren. Kanske finns en oro att Fed tvingas agera på inflationen och att det i kombination med osäkerhet kring en ny våg av Covid-fall skulle skada återhämtningen och underminera förutsättningarna för mer långsiktig tillväxt.

Med erfarenhet av 2013 då Feds besked om minskade tillgångsköp skakade om marknaderna med kraftigt stigande räntor och fallande börser som följd ser vi dock att det troliga scenariot att centralbankerna kommer gå mycket försiktigt fram både i sin kommunikation och i faktiska åtgärder. Sedan gäller det att politiker är lyhörda och avvägande när det gäller finanspolitiska stimulanser.

Vad betyder då en högre inflation för oss investerare? För våra kreditfonder, som överlag håller en förhållandevis kort räntebindning, är det inte nödvändigtvis av ondo. Vi påverkas då endast i mindre utsträckning av ränterörelsen samtidigt som vi får en komponent till vid sidan av kreditmarginalen som bidrar till avkastning. Vår obligationsfond – Carnegie Obligationsfond – håller däremot en längre ränteduration och där påverkas vi mer tydligt av ränteförändringar.

Attraktiva – och hållbara – möjligheter inom high yield

Kreditmarginalerna i Norden är åter tillbaka på historiskt låga nivåer och det är därmed en ganska utmanande miljö för förvaltning av kreditfonder. Balanserade portföljer med aktiva val av exponering mot långsiktigt hållbara bolag har dock förutsättningar att uppnå en god avkastning.

Just hållbarhet är ett tema som blir allt viktigare och som också kan vara en viktig komponent för att navigera rätt vid investeringsbeslutet. Vi fortsätter att utveckla vår 21-punktslista för att få ännu bättre hållbarhetsunderlag.

Vi ser även fram emot att marknaden för hållbarhetsrelaterade obligationer ska fortsätta att utvecklas, där vi hittills i år har hunnit investera i en handfull.

För emittenter med lite högre risk går det alltjämt att hitta mycket god avkastningspotential i Norden, särskilt bland mindre emittenter. Även om vi har sett en återhämtning i marknaden där den så kallade överavkastningen har hämtats hem så erbjuder detta segment fortfarande attraktiva nivåer på årliga kuponger på ungefär 6-7 procent.

Fler artiklar

Fondfusion genomförd

Fondfusion genomförd

Den 27 januari fusionerades Carnegie Global med Carnegie Listed Infrastructure, enligt tidigare besked. Därmed är du som var andelsägare i Carnegie Global nu i stället andelsägare i Carnegie Listed Infrastructure....

Erik Amcoff 28 januari 2022
Frigg – ett framåtblickande beslutsstöd

Frigg – ett framåtblickande beslutsstöd

Tillgångsallokering förklarar över 90 procent av portföljresultatet och är det centrala investeringsbeslutet vid förvaltning av breda investeringsportföljer. Ändå fattas många beslut med svaga beslutsunderlag, ofta med historiska data istället för...

Kristina Flintull 27 januari 2022
Bygga upp, bevara och utveckla – Henrik Sohlbergs recept på en god kundrelation

Bygga upp, bevara och utveckla – Henrik Sohlbergs recept på en god kundrelation

”Carl Henrik Sohlis Sohlberg, din käre vän och branschkollega”. Ja, så kan det låta när Henrik Sohlberg introducerar sig själv i telefon på jobbet. Men vem är ”Sohlis”, vad arbetar...

Kristina Flintull 25 januari 2022