Stäng
Språk
Meny

Ränteförvaltarna om coronakrisen

Aktiebörserna rasar, och likaså kreditmarknaderna. Hur agerar Carnegie Fonders ränteförvaltare i corona-krisen? Niklas Edman och Mikael Engvall berättar.

”Vi är mitt inne i ett mycket dramatiskt händelseförlopp, det tror jag alla är medvetna om. Det är en härdsmälta som slår blint”, säger Niklas Edman, som förvaltar Carnegie Corporate Bond och Carnegie High Yield Select tillsammans med Maria Andersson.

Mikael Engvall

Mikael Engvall håller med. Tillsammans med Mona Stenmark förvaltar Mikael Carnegie Investment Grade och Carnegie Likviditetsfond, och har en bakgrund som mäklare av tillväxtmarknadsaktier.

”Dagens utveckling påminner lite om Rysslandskraschen 1998, med bisarra rörelser där det i vissa värdepapper råder total frånvaro av köpare. Det är omöjligt att skydda sig helt, men jag är glad för vårt fokus på värdebolag med god likviditet. Många krediter får oförjänt mycket stryk och har kommit ned på klart intressanta nivåer”, säger Mikael Engvall

Hur länge tror du att det här håller i sig?

”Jag har ingen aning, det är omöjligt att veta. Det har varit en mycket olustig utveckling de senaste veckorna, men om man är trygg med sin portfölj så kan man konstatera att många krediter i dag ser riktigt attraktiva ut, där man kan få ganska bra risk reward. Som alltid gäller det att vara långsiktig och selektiv, och det är något vi alltid har försökt understryka. I dag får allt stryk – alla tillgångsslag, alla länder, alla branscher. Men när dimman lättar är jag övertygad om att mycket kommer visa sig vara väldigt köpvärt”, säger Niklas Edman.

Regeringen skjuter till drygt 300 miljarder kronor i krisstöd, bland annat genom att staten tar över ansvaret för sjuklöner i två månader. Hur ser ni på det?

”Det är bra att det tas initiativ för att stödja företag. Det här är en djup kris som kräver många åtgärder på alla plan. När det gäller kreditmarknaden är det dock Norge som har gått i bräschen genom att staten avser skjuta till 50 miljarder kronor för att stärka likviditeten. Det är mycket välkommet. Norge drabbas hårt av det svaga oljepriset, och man var därför tidigt ute med stödåtgärder. Vi får se om svenska staten kan komma med något liknande initiativ”, säger Niklas Edman.

NIklas Edman
Niklas Edman

Hur agerar ni i fonderna nu?

”Vi har försökt hålla en lite större kassa än vanligt, särskilt i Carnegie High Yield Select. Den senaste tiden har det varit mycket fokus på att hantera flöden, det vill säga försäljningar då vissa andelsägare vill ta ut sina pengar. Det är så klart väldigt tråkigt när allt går ned och vi har all respekt för dem som vill realisera sina tillgångar, men nu planerar vi framåt. Som alltid fokuserar vi på bolagsanalys och bond picking. Exempelvis storbankerna har efterställda krediter som yieldar 10 procent nu, och det är mycket intressant”, säger Niklas Edman.

Har risknivån i fonderna förändrats senaste tiden?

”Nej. När vi hanterar utflöden säljer vi innehav brett, mer eller mindre enligt osthyvelprincipen. Men när vi tittar på de möjligheter som nu dyker upp är vi som vanligt mer selektiva, med bolags- och kreditanalys som grund. Det är där vi har vår edge”, säger Mikael Engvall.

Vilken är den underliggande avkastningen i fonderna nu?

”Som sagt: likviditeten är inte den bästa och prisbilden ändras snabbt. Men i Carnegie Corporate Bond ligger yielden på 5-6 procent, jämfört med 3 procent för bara några veckor sedan”, säger Niklas Edman.

”I Carnegie Investment Grade ligger yielden på 1,5 procent och i Carnegie Likviditetsfond 0,8-0,9 procent”, säger Mikael Engvall.

Det här är en allvarlig kris som påverkar oss alla. Hur arbetar ni som förvaltare för att minska sjukdomsrisken?

”Vi har delat upp samtliga avdelningar på Carnegie Fonder i två delar, en som arbetar hemma och en som arbetar på kontoret. Det gäller alltså inte bara förvaltningen utan också administration och kundtjänst. Vi har dessutom ställt in antalet möten till ett minimum. Kundmöten och företagsbesök får vänta, men det mesta går ju att lösa per telefon och mail”, säger Niklas Edman.

Fler frågor eller funderingar?

Hör av dig till din kontaktperson på Carnegie Fonder.

Fler artiklar

En ny generation tar plats

En ny generation tar plats

36 miljarder. Så mycket förvaltar Carnegie Fonder i räntefonder idag och i takt med att kapitalet växer utökas också ränteteamet med förvaltarna Daniel Gustafsson och Gustav Ekhagen. Sedan 2016 har...

Kristina Flintull 11 januari 2022
Lugn avslutning på året
Carnegie Likviditetsfond

Lugn avslutning på året

Efter viss turbulens under november till följd av den nya virusvarianten Omikron blev december en lugnare månad med en något starkare kreditmarknad. Bankerna trimmade sina böcker inför årsskiftet och rörelserna...

Mikael Engvall 7 januari 2022
En stabil målgång
Carnegie Investment Grade

En stabil målgång

Året avslutades med en stabil kreditmarknad som trots kontinuerlig oro kring spridningen av Omikron oförtrutet uppvisar ett positivt sentiment. Isärspreadningen i kreditmarginalerna vi såg i slutet av november, som en...

Mona Stenmark 7 januari 2022