Hoppa till innehåll

Riskinformation Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Carnegie SPAR Balanserad, Carnegie SPAR Global

Kronan försvagades ytterligare

Den svenska aktiemarknaden hade en svag månad och även globalt var börstrenden negativ. Dessutom försvagades kronan mot dollarn med cirka 4 procent under perioden. En svag krona gynnar naturligtvis våra exportbolag, men det innebär också en importerad inflation. I Sverige befinner sig inflationen på höga 9,3 procent, enligt KPI. Även om det mesta tyder på att den kommer att sjunka, så är den avsevärt högre än i många andra europeiska länder.

I den globala delen av portföljen var det delar av IT och läkemedelssektorn som utvecklades bäst under månaden. Industri och finans hade en svag period. Bäst utveckling bland bolagen under månaden var Visa (+3,5%), Alphabet (+2,6%), Merck (+2%) och Sanofi (+1,6%). Sämst utvecklades Siemens Healthineers (-12%), Richemont (-10%) och Charles Schwab (-10%).

Under månaden har vi investerat i Accenture, ett nytt innehav i portföljen. Accenture är ett globalt bolag som är inriktat på molntjänster, digitalisering och cybersäkerhet. Det som ligger helt rätt i tiden just nu är deras forsknings- och utvecklingsenhet, Accenture Labs, som fokuserar på att ta fram nya teknologier till exempel inom artificiell intelligens, blockchain och molnteknik. Bolaget har en ledande position inom konsulttjänster och teknik. Accenture har en god tillväxt och dessutom en diversifierad kundbas.

I den svenska delen av portföljen var det ett fåtal bolag som utvecklades positivt under månaden. Bäst avkastande bolag under månaden var Renewcell (+26%), Holmen (+2,5%) och Munters (+1%). Sämst utvecklades Ox2 (-19%), Nibe (-13%) och Meko (-11%). Renewcell fortsätter att öka produktionen och under juli nyttjades cirka 60 procent av kapaciteten i Ortviken. Nu återstår att öka takten ytterligare för att bolaget ska kunna nå ett nollresultat. Bolaget är efter kapitalanskaffning i juni relativt välfinansierat. De har därmed goda möjligheter att ta nästa steg för att nå en nivå på 5000 ton dissolvingmassa av prima kvalitet per månad levererat till kund.

Författare

Magnus Gustafsson

Fil mag i statskunskap. På Carnegie Fonder sedan 2014 och i branschen sedan 1996. Förvaltar Carnegie Total, Carnegie SPAR Global & Carnegie SPAR Balanserad.