Hoppa till innehåll

Riskinformation Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Carnegie Global Quality Companies

Kvalitetsbolagens motståndkraft bäddar för långsiktig framgång

November månad bjöd på en stark återhämtning på aktiemarknaderna. FEDs beslut om att lämna räntorna oförändrade mottogs positivt av marknaden och fick börsen att gå upp och långräntorna att komma ner. De sektorer som gick starkast var IT, finans och sällanköpsvaror vilket indikerar en vändning i risksentimentet på marknaden. Kronan repade sig även mot samtliga större valutor vilket mildrade uppgången något och MSCI World Index slutade månaden på 2,5% i SEK.

Carnegie Global Quality Companies levererade en positiv avkastning på 2,6% i SEK. I portföljen var det framförallt finanssektorn som gick bäst följt av industri och IT sektorerna. Bolagen med starkast utveckling var Siemens, Blackrock, Schneider Electric, Charles Schwab och Atlas Copco.

Finansbolaget Charles Schwab tog ett glädjeskutt i slutet av november efter att bolaget har börjat se en vändning i kontoutflöden. Aktien blev omotiverat hårt straffat i våras till följd av SVBs kollaps vilket resulterade i en attraktivt värdering med hänsyn till bolagets sunda balansräkning. Schwab erbjuder rådgivning och förvaltning tillsammans med traditionella banktjänster och är en av de största, mer välkända aktörerna inom Wealth Management i USA.

Blackrock är ett amerikanskt företag som är världens största fondförvaltare med mer än 9 biljoner dollar under förvaltning. Bolaget har visat en stark motståndskraft och hållit emot väl mot både en finanskris och en stökig marknad under året. Trots makroekonomisk motvind har bolaget lyckats hålla positiva inflöden under året och därmed leverera stabil vinsttillväxt på 14%.

Under ett år präglat av en finanskris och en negativ makroekonomisk utveckling som har varit negativt för traditionellt finansbolag har Charles Schwab och Blackrock stått ut som fundamentalt robusta bolag. Genom en diversifierad verksamhet, starka varumärken och sunda balansräkningar har bolagen visat stabilitet i vinstutvecklingen. En utveckling som delas med många andra av våra portföljinnehav som under 2023 haft en underliggande vinsttillväxt som är mer än dubbel så hög som marknaden som helhet. Detta påvisar vikten att äga stabila konjunkturokänsliga kvalitetsbolag för den långsiktige investeraren.

Emanuel Furubo

Författare

Emanuel Furubo

Master of Science, Finance and Economics vid Warwick Business School. På Carnegie Fonder sedan 2021. Förvaltar Carnegie Listed Infrastructure, Carnegie Global Quality Small Cap och Carnegie Quality Companies.

 

Simn Reinius

Författare

Simon Reinius

Tidigare tradingchef på Investor AB, grundare Speed Ventures NV, grundare av OPM samt makroanalytiker på miljöstiftelsen The Natural Step. På Carnegie Fonder sedan 2021. Förvaltar Carnegie Global Quality Companies, Carnegie Global Quality Small Cap och Carnegie Listed Infrastructure.