Stäng
Språk
Meny

Laddteknik gör entré i Carnegie All Cap

Börsutvecklingen under september har gått i orons tecken och tvära kast. Världen lider fortsatt av stora störningar i leverantörskedjor, stigande priser på viktiga insatsvaror som el och metaller samtidigt som torkan i Sydamerika och missväxt till följd av sommarens väder gör att vi lär se stigande priser även på mat. Anna Strömberg, förvaltare av Carnegie All Cap, kommenterar senaste månaden.

Fortsatta uttalanden från centralbankerna i många delar av världen om att tiden med väldigt expansiv penningpolitik efter pandemin försiktigt skall reverseras är väntat men jobbigt för marknaden att ta till sig.

Månaden markerar också kvartalslutet och vi kommer få siffror som påverkats av flaskhalsar och kostnadsinflation från bolagen när rapporterna börjar rulla in.

Ett par bolag, exempelvis Husqvarna och Electrolux, har också uppdaterat marknaden med en försämrad utveckling för kvartalet. Indexutvecklingen har på aggregerad nivå inte varit så dramatisk, men skillnaden är stor mellan bästa subsektorn bank som gynnas av en stigande ränta och sämsta subsektorn fastigheter som inte gör det.

Anna Strömberg

I Carnegie All Cap har innehavet i AstraZeneca under månaden gått starkt efter att bolaget levererat ett par viktiga och positiva nyheter där framförallt positiva resultat i studien av Enhertu mot bröstcancer.

Vidare har innehavet i SEB gynnat fondens utveckling. Även andra defensiva innehav i Essity och Getinge har gynnats då kurserna stått emot bättre än börsen i övrigt.

Under månaden deltog vi i börsnoteringen i Ctek som tillhandahåller laddteknik till elbilar, ett segment som kommer ha en explosionsartad tillväxt i takt med att elbilar och laddhybrider tar allt större plats på vägarna globalt. Aktien handlades väldigt starkt på sin första handelsdag.

Sämst bidrag har fonden fått av fastighetsrelaterade innehav som Atrium Ljungberg, Annehem och Wallenstam vars kursutveckling lidit av en oro för en högre ränta. Vidare har Systemair sett sin aktiekurs falla dels baserat på ett svagt resultat i Q2 oh oro för att vi kommer se samma mönster i Q3. Vi bedömer dock att Systemair på lång och medellång sikt står starka. De bör gynnas av den våg av renoveringar och uppdateringar av ventilationssystem i Europa och USA, där behovet av såväl energieffektiv uppvärmning som smarta ventilationssystem är stort.

Vi fortsätter att ha en extrem situation i världsekonomin som är präglad av återöppnandet av världen efter pandemin. Investerare är väldigt fokuserade på det kortsiktiga och alla eventuella kommentarer i de stundande kvartalsrapporterna som pekar på att vi är förbi den lägsta punkten av flaskhalsar kommer att vara viktiga för en fortsatt riskaptit på marknaden.

Värt att påpeka är också att den negativa kortsiktiga påverkan av flaskhalsar också för med sig att konjunkturen fördelas över en längre tidsperiod så länge den underliggande efterfrågan är fortsatt stark. På längre sikt ser vi att behovet av investeringar i hållbar infrastruktur och lösningar för omställning är fortsatt stark vilket stödjer vår strategi.

Mer om fonden

Carnegie All Cap

En fond för dig som vill investera extra hållbart. Carnegie All Cap är en Svanenmärkt fond, med hårda krav och oberoende granskning utförd av Miljömärkning Sverige AB. En så kallad...

Mer info
Köp fond

Fler artiklar

”Hållbarhetsfrågan har uppgraderats från en etikfråga till en fråga om affärsmöjligheter”
Carnegie All Cap

”Hållbarhetsfrågan har uppgraderats från en etikfråga till en fråga om affärsmöjligheter”

Julrallyt kom i gång i slutet av månaden och året avslutades i dur, trots att smittspridningen av omikronvarianten fortsätter att stiga vilket lett till nedstängningar och minskad rörlighet mellan länder....

Anna Strömberg 7 januari 2022
Nyheterna på hållbarhetstemat har duggat tätt
Carnegie All Cap

Nyheterna på hållbarhetstemat har duggat tätt

November månad var nyhetsintensiv och mot slutet letade sig oro tillbaka in i sentimentet. De sista kvartalsrapporterna kom in under periodens första del och vi konstaterade att siffrorna visade på...

Anna Strömberg 2 december 2021
Flaskhalsar och komponentbrist
Carnegie All Cap

Flaskhalsar och komponentbrist

Den negativa börsutvecklingen vände under oktober och när rapporterna för tredje kvartalet rullade in under andra halvan av månaden kunde vi konstatera att återhämtningen fortsätter och orderböckerna fylldes på. Stark...

Anna Strömberg 2 november 2021