Stäng
Språk
Meny

Laddteknik gör entré i Carnegie All Cap

Börsutvecklingen under september har gått i orons tecken och tvära kast. Världen lider fortsatt av stora störningar i leverantörskedjor, stigande priser på viktiga insatsvaror som el och metaller samtidigt som torkan i Sydamerika och missväxt till följd av sommarens väder gör att vi lär se stigande priser även på mat. Anna Strömberg, förvaltare av Carnegie All Cap, kommenterar senaste månaden.

Fortsatta uttalanden från centralbankerna i många delar av världen om att tiden med väldigt expansiv penningpolitik efter pandemin försiktigt skall reverseras är väntat men jobbigt för marknaden att ta till sig.

Månaden markerar också kvartalslutet och vi kommer få siffror som påverkats av flaskhalsar och kostnadsinflation från bolagen när rapporterna börjar rulla in.

Ett par bolag, exempelvis Husqvarna och Electrolux, har också uppdaterat marknaden med en försämrad utveckling för kvartalet. Indexutvecklingen har på aggregerad nivå inte varit så dramatisk, men skillnaden är stor mellan bästa subsektorn bank som gynnas av en stigande ränta och sämsta subsektorn fastigheter som inte gör det.

Anna Strömberg

I Carnegie All Cap har innehavet i AstraZeneca under månaden gått starkt efter att bolaget levererat ett par viktiga och positiva nyheter där framförallt positiva resultat i studien av Enhertu mot bröstcancer.

Vidare har innehavet i SEB gynnat fondens utveckling. Även andra defensiva innehav i Essity och Getinge har gynnats då kurserna stått emot bättre än börsen i övrigt.

Under månaden deltog vi i börsnoteringen i Ctek som tillhandahåller laddteknik till elbilar, ett segment som kommer ha en explosionsartad tillväxt i takt med att elbilar och laddhybrider tar allt större plats på vägarna globalt. Aktien handlades väldigt starkt på sin första handelsdag.

Sämst bidrag har fonden fått av fastighetsrelaterade innehav som Atrium Ljungberg, Annehem och Wallenstam vars kursutveckling lidit av en oro för en högre ränta. Vidare har Systemair sett sin aktiekurs falla dels baserat på ett svagt resultat i Q2 oh oro för att vi kommer se samma mönster i Q3. Vi bedömer dock att Systemair på lång och medellång sikt står starka. De bör gynnas av den våg av renoveringar och uppdateringar av ventilationssystem i Europa och USA, där behovet av såväl energieffektiv uppvärmning som smarta ventilationssystem är stort.

Vi fortsätter att ha en extrem situation i världsekonomin som är präglad av återöppnandet av världen efter pandemin. Investerare är väldigt fokuserade på det kortsiktiga och alla eventuella kommentarer i de stundande kvartalsrapporterna som pekar på att vi är förbi den lägsta punkten av flaskhalsar kommer att vara viktiga för en fortsatt riskaptit på marknaden.

Värt att påpeka är också att den negativa kortsiktiga påverkan av flaskhalsar också för med sig att konjunkturen fördelas över en längre tidsperiod så länge den underliggande efterfrågan är fortsatt stark. På längre sikt ser vi att behovet av investeringar i hållbar infrastruktur och lösningar för omställning är fortsatt stark vilket stödjer vår strategi.

Mer om fonden

Carnegie All Cap

En fond för dig som vill investera extra hållbart. Carnegie All Cap är en Svanenmärkt fond, med hårda krav och oberoende granskning utförd av Miljömärkning Sverige AB. En så kallad...

Mer info
Köp fond

Fler artiklar

Fog för optimism efter bolagens halvårsrapporter
Carnegie All Cap

Fog för optimism efter bolagens halvårsrapporter

Efter förra månadens kraftiga fall bjöd juli på en bred uppgång. Bästa sektorn var fastigheter och industri samtidigt som energirelaterat fortsatt att gå starkt. En stor anledning till börsoptimism är...

Anna Strömberg 9 augusti 2022
Behov av att förändra och modernisera
Carnegie All Cap

Behov av att förändra och modernisera

Första halvåret har varit exceptionellt svagt och juni bekräftade den bilden med ett fall på närmare tolv procentenheter. Inflationen fortsätter att överraska på uppsidan och i Sverige fick vi den...

Anna Strömberg 5 juli 2022
Knappast varit brist på saker att oroa sig för
Carnegie All Cap

Knappast varit brist på saker att oroa sig för

Det har knappast varit brist på saker att oroa sig för sen ett par månader tillbaka. Världen som vi känt den de senaste årtionden med fallande räntor, ökad global handel,...

Anna Strömberg 3 juni 2022