Stäng

Låg värdering – men faran inte över

Den indiska marknaden steg kraftigt i april som en rekyl upp på föregående månads stora börsfall. Carnegie Indienfond ökade i värde med 9,2 procent under månaden.

Det indiska samhället stängdes ned i en ”lockdown” den sista veckan i mars i syfte att begränsa spridningen av Covid 19-viruset. Initialt skulle detta läge vara i tre veckor. Nu förlängdes nedstängningen i ytterligare fyra veckor. Det fick till följd att i princip all ekonomisk aktivitet stannade.

Även om antalet covid-fall fortsätter att öka i Indien så är utbredningen hittills relativt begränsad sett till befolkningens storlek. I mitten av april inleddes därför en försiktig och gradvis öppning av vissa branscher och i vissa delar av landet som ligger i en grön zon med lägre smittspridning. Utvecklingen i Kina, där man lyckats förhållandevis väl med att kontrollera viruset, innebar också att optimismen och riskviljan globalt återvände till börserna, även för Indien.

Centralbankernas agerande med stora stödinsatser och räntesänkningar innebär samtidigt att kapital återvänder till börsen. Indiens centralbank erbjuder banksystemet finansiering till lägre ränta i syfte att bankerna ska kunna låna ut till finansbolag och aktiefonder i svårigheter. Bankerna har dock varit ovilliga att delta i detta program eftersom kreditrisken inte garanterats av RBI. Franklin Templeton, en stor amerikanks förvaltare, beslutade att stänga sina räntefonder i Indien som investerat i high yield obligationer, till ett värde av 5 miljarder dollar. Stora återlösen och dålig likviditet i marknaden angavs som orsak.

Det är ännu för tidigt att blåsa faran över. I nuläget är det svårt att bedöma hur stora negativa effekter på ekonomin som Indiens lockdown innebär. I april såldes till exempel inga nya bilar alls. Konsumtionen handlar bara om det nödvändigaste, som mat och mediciner. Banker och finansbolag riskerar nya stora kreditförluster i och med att små och medelstora företag drabbas hårt. Regeringen väntas komma med ett stort stödpaket på 100 miljarder dollar till näringslivet. Problemet är bara att Indiens statsfinanser redan dras med ett ansenligt underskott.

Värderingen av börsen är dock redan nere på låga nivåer. Jag tror att vi lugnt kan skriva av vinsterna för första kvartalet. Frågan är snarare hur snabbt återhämtningen sker. Globala ETF-fonder som hade blankat indiska aktier, valde att stänga sina positioner vid månadsskiftet, vilket gjorde att april avslutades med en stark återhämtning på börsen.

Fler artiklar

Stark utveckling i Indien
Carnegie Indienfond

Stark utveckling i Indien

Den indiska marknaden steg kraftigt i september. Indienfonden steg i värde med 7,0 procent, varav en starkare utveckling för den indiska valutan svarade för drygt 4 procent. Det indiska samhället...

Gunnar Påhlson 5 oktober 2020
Snart full fart igen i Indiens bilindustri
Carnegie Indienfond

Snart full fart igen i Indiens bilindustri

Den indiska marknaden utvecklades positivt i augusti. Carnegie Indienfond steg i värde med 3,3 procent. Trots att antalet Covid-19-fall fortsätter att öka i oförminskad takt med cirka. 75 000 fall...

Gunnar Påhlson 2 september 2020
“En sidledes utveckling”
Carnegie Indienfond

“En sidledes utveckling”

Svagare dollarutveckling, upptrappning av retoriken mellan USA och Kina samt ohejdad virusspridning i USA innebar en sidledes utveckling i juli för den indiska marknaden Carnegie Indienfond steg marginellt i värde...

Gunnar Påhlson 3 augusti 2020