Stäng
Språk
Meny

Lågräntemiljön består

En oenig Riksbanksdirektion beslutade i mitten av februari att fortsätta experimentet med negativ ränta och genomförde ytterligare en räntesänkning, denna gång med 0,15 procent vilket gör att reporäntan nu är på minus 0,5 procent. Carnegie Likviditetsfond gick ned 0,1 procent i februari.

Inflationsmålet var avgörande för beslutet och direktionen förmedlar även en beredskap att göra mer om så skulle krävas. Sänkningen genomförs trots konstaterandet att ett lågt ränteläge för med sig risker avseende hushållens skuldsättning.

Sänkningen av reporäntan bidrog till fortsatt press nedåt på såväl Stibor som kortare statspapper. Även längre räntor har handlats ned då tillflykten till mer stabila statspapper fortsatte under februari om än i lugnare takt jämfört med månaden innan. Stibor avslutade februari på -0,5 procent samtidigt som räntan på tvååriga statsobligationer backade till -0,6 procent.

Utvecklingen för portföljen var vikande under februari. Carnegie Likviditetsfond gick ned med 0,1 procent samtidigt som statskuldsväxlar backade med 0,03 procent. Det har överlag varit ganska lugnt i primärmarknaden och vi har sett exempel på att bolag som emitterat nya obligationer har fått göra det till en högre kreditspread än vad utestående obligationer handlats på. När det sker tenderar hela kurvan för emittenten att prisas om.

Vi har inte gjort några större förändringar i portföljen under februari då vi anser oss ha en bra mix av exponering mot stat, kommun, bostad, bank och företag. På marginalen har vi ökat exponeringen något mot Islandsbanki samtidigt som vi sålt av en del av vårt innehav i ICA.

Att lågräntemiljön ser ut att bestå i närtid är än mer tydligt efter den senaste räntesänkningen. Samtidigt har kreditspreadarna gått isär sedan i somras vilket gör att vi trots allt kan förvänta oss en positiv avkastning för 2016. Detta vill vi uppnå med en väl balanserad portfölj med en låg risk.

Mer om fonden

Likviditets­fond A

Carnegie Likviditetsfond finns även i andelsklassen: Likviditetsfond B som riktar sig mot institutionella investerare. Vill du ha en tillfällig placering med mycket låg risk? Carnegie Likviditetsfond är en korträntefond som investerar i...

Mer info
Köp fond

Fler artiklar

Värden – Carnegie Fonders hållbarhetsrapport

Värden – Carnegie Fonders hållbarhetsrapport

Hållbarhetsfrågorna står alltmer i fokus. Frågorna är sällan nya för oss då det alltid varit viktigt för oss att investera i företag långsiktigt och med begränsat risktagande. Därigenom har vi...

Hans Hedström 1 oktober 2019
Stiltje i primärmarknaden

Stiltje i primärmarknaden

Juli kantades av dramatiska händelser i vår omvärld med bland annat terrordåd i Frankrike och militärkupp i Turkiet, men det rådde trots allt lugn i segmentet för nordiska krediter med...

Mikael Engvall 8 augusti 2016
Stabil fond i en turbulent omvärld

Stabil fond i en turbulent omvärld

Vi vaknade upp på midsommarafton med beskedet att britterna röstat för ett utträde ur den Europeiska Unionen. De finansiella marknaderna skakades om ordentligt och överraskningsmomentet var stort då undersökningarna inför...

admin 8 juli 2016