Stäng
Språk
Meny

Nyemissioner lyser med sin frånvaro

Februari fortsatte ungefär lika svagt som januari men återhämtade sig något mot slutet, främst på aktiemarknaden. Detta syntes även i statsräntemarknaderna som föll i början av månaden men trenden bröts i mitten av februari.

Statsobligationer är som bekant en tillflyktsort för riskaverta investerare i tider av stress, som vi sett de senaste månaderna. Om trenden har brutits är för tidigt att säga men statsobligationer börjar närma sig nivåer vid bottennoteringen från april 2015. Riskpremien har gått isär kraftigt och det har varit den enskilt största bidragsfaktorn till negativ avkastning.

Detta har dock fört med sig att den löpande avkastningen ökat markant. Detta trots det faktum att Stockholms interbankränta backat till historiskt låga -0,51 procent. STIBOR backade i kölvattnet av Riksbankens räntesänkning från en oenig direktion. Relationen mellan räntor och krediter har inte varit så hög sen eurokrisen var som värst under 2011. Man får helt enkelt relativt sett väsentligt bättre betalt för att investera i företagsobligationer idag än på mycket länge.

Nyemissionsmarknaden fortsätter att vara så gott som stängd för många bolag. Det kommer inte att bestå, men dagens prisnivåer gör det dyrt för bolag att agera proaktivt i skuldmarknaderna. De enda som överväger nyemissioner är de som måste. Några få mindre bolag valde att resa nytt kapital i februari, dock inga vi fann intresse av att delta i. Carnegie Corporate Bond hade en negativ månad och backade med 1,3 procent, vilket resulterar i -2,0 procent på året.

Marknaden är mer volatil än vi sätt på många år och absolutavkastningen har minskat på grund av lägre räntor men numera högre på grund av den kraftigt justerade riskpremien. Vi ändrar vår kommunicerade avkastning till drygt 4 – 4,5 procent i årstakt. Fokus är på en balanserad portfölj som sträcker sig över alla de nordiska länderna.

Fler artiklar

Nyemissionerna är tillbaka

Nyemissionerna är tillbaka

Kreditmarknaden fortsatte att vara relativt stark under april, menar Carnegie Corporate Bonds förvaltare Babak Houshmand och Niklas Edman. Det är delvis drivet av den stora nedgång vi såg i januari...

admin 6 maj 2016
Stark månad för ”Corpen” – trots volatil marknad

Stark månad för ”Corpen” – trots volatil marknad

Som vanligt brukar kreditmarknaderna släpa den mer snabbfotade aktiemarknaden. Aktiemarknaden hade en stark återhämtning under slutet av februari medan mars var relativt oförändrad. Däremot var kreditmarknaden väldigt stark och många...

Niklas Edman 2 april 2016
Nervsammanbrottet fortsätter

Nervsammanbrottet fortsätter

Januari 2016 började tyvärr riktigt svagt och oro för kinesisk tillväxt och fortsatt geopolitiska spänningar har inte varit positiv för risksentimentet. Börser har fallit på bred front och så även...

Niklas Edman 2 februari 2016