Stäng

Lågt värderat Fenix med framtiden för sig

Stockholmsbörsen ökade med 3,5 procent i december och Carnegie Småbolagsfond steg med 5,9 procent.

Fenix Outdoor, med Fjällräven som viktigaste varumärke, var månadens mest positiva bidragsgivare och aktien steg med 28 procent. Fenix Outdoor är ett spännande bolag med framtiden för sig. Bolaget friluftsinriktning gynnas av en ökad fokus på såväl hälsa som miljö. Fjällrävenvarumärket är urstarkt, men även gruppens andra varumärken är spännande. Bolaget har dock haft segdragna it- och logistikproblem, vilket har haft en negativ påverkan på såväl försäljning som resultat.

Givet det, och en svag europeisk klädhandel under året, tycker vi att bolaget presterar väldigt bra. I kvartalsrapporten för årets tredje kvartal meddelade bolaget att it- och logistikproblemen ska vara åtgärdade från och med 2020. Vi tror på en god vinsttillväxt under 2020 och i ljuset av det är aktien lågt värderad.

”Värderingen indikerar en tydlig uppsida.”

Vi har tagit in Arjo som ett nytt innehav. Medicinteknikbolaget har efter avknoppningen från Getinge ett tydligt lönsamhetsfokus och vi tror på ett bra 2020. Vi tror på en stabil försäljningsutveckling och att en förbättrad lönsamhet skall driva vinsttillväxten.  Vi bedömer det som sannolikt att Arjo även kommer att göra förvärv som ytterligare kan bidra till vinsttillväxten. Bolaget har en mycket skicklig ledning och vi anser att värderingen är attraktiv givet bolagets framtidsutsikter. Aktien steg med 6 procent i december.

Peab fortsätter att prestera väldigt bra i förhållande till sektorn. Byggmarginalen är klart godkänd och det var nu länge sedan bolaget tvingades till nedskrivningar. Stabiliteten och förutsägbarheten imponerar. Nedgången i bostadsbyggandet har bolaget hanterat väl, vi har inte alls sett samma volatilitet hos Peab som hos konkurrenterna.

Bolaget har en markant starkare finansiell ställning än historiskt varför vi tror på ett ökat inslag av projektutveckling framöver. Givet en stabil kommersiell nordisk byggmarknad och vissa ljuspunkter på den svenska bostadsmarknaden får vi säga att Peabs framtidsutsikter är ljusa. Värderingen indikerar en tydlig uppsida. Aktien steg med 14 procent i december.

Concentric är ett favoritbolag som länge funnits i fonden. Den svaga marknaden för lastvagnar och anläggningsmaskiner, där bolagets slutkunder befinner sig, har bolaget på sedvanligt vis hanterat väldigt bra. Lönsamheten är fortsatt på en väldigt hög nivå. I december genomfördes en uppdatering om bolagets verksamhet inom elektrifiering. Det ser väldigt intressant ut.

Det har funnits en oro för att elektrifiering skall påverka bolaget negativt, då bränslepumpar naturligtvis påverkas negativt. Det visar sig dock att det totala värdet på Concentrics potentiella försäljning till ett eldrivet fordon är flerdubbelt större. Eldrivna pumpar för exempelvis kylning av den elektriska drivlinan har ett större värde än pumparna till ett traditionellt fordon. Genombrottsordrar har tagits och framtiden ser onekligen intressant ut. Aktien steg med 9 procent i december.

Mer om fonden

Småbolags­fond A

Carnegie Småbolagsfond investerar i mindre värdebolag på Stockholmsbörsen. Mindre bolag har historiskt haft en starkare kursutveckling än större företag, de har större möjligheter att växa och blir oftare uppköpta. Detta...

Mer info
Köp fond

Fler artiklar

Elanders, Knowit och Bulten bäst i oktober
Carnegie Småbolagsfond

Elanders, Knowit och Bulten bäst i oktober

Stockholmsbörsen backade med 5,9 procent i oktober, småbolagsindex var något svagare med en nedgång om 7,4 procent. Carnegie Småbolagsfond minskade med 6,1 procent. Efter en längre tids optimism tog oron...

Viktor Henriksson 5 november 2020
Stillfront och Bufab levererar
Carnegie Småbolagsfond

Stillfront och Bufab levererar

Stockholmsbörsen steg med 4,5 procent i september, småbolagsindex steg med 6,2 procent. Carnegie Småbolagsfond ökade med 6,4 procent. I september förflyttades fokus från börsbolagens kvartalsrapporter till makroekonomiska indikatorer. Sammanfattningsvis utvecklas...

Viktor Henriksson 5 oktober 2020
”Imponeras av hur bolagen hanterat situationen”
Carnegie Småbolagsfond

”Imponeras av hur bolagen hanterat situationen”

Stockholmsbörsen steg med 3,7 procent i augusti, småbolagsindex steg med 5,2 procent. Carnegie Småbolagsfond ökade med 6,8 procent. I augusti fick vi som vanligt de sista halvårsrapporterna och när vi...

Viktor Henriksson 4 september 2020