Stäng

Långräntan påverkade fastighetsbolagen negativt

Fastighetsbolagen gick svagt nedåt under månaden. Börsen vände sina blickar mot långräntan och uppgången de senaste veckorna. Den svenska tioåringen har stigit från nära noll till 0,4 procent sedan årsskiftet. Sentimentet för fastighetsbolagen blev därefter.

Man ska dock komma ihåg att det fortfarande finns en ”räntekudde” på runt en procentenhet innan fastighetspriser på den underliggande fastighetsmarknaden börjar påverkas negativt, allt annat lika. Dessutom kommer centralbankerna att göra vad de kan för att hålla även långräntorna i schack. Kom också ihåg att fastigheter med sina inflationsskyddade hyresintäkter räknas som reala tillgångar. Det innebär att så länge ränteuppstället främst drivs av ökade inflationsförväntningar blir påverkan minimal för fastighetsbolagen.

Helårsresultaten för fastighetsbolagen fortsatte att presenteras under månaden. Det mycket positiva resultatet från Castellum som redovisades redan förra månaden gjorde att vi, och börsen, hade höga förväntningar även för resten av fastighetsbolagen. Utfallet blev inte riktigt lika bra som i Castellum. Framför allt fortsatte den aggregerade nettouthyrningen för sektorn att ligga i negativt territorium under Q4, vilket inträffade för första gången på länge redan i Q3. Men på bolagsnivå var det faktiskt bara Fabege, Atrium Ljungberg och Vasakronan som rapporterade negativa nettouthyrningar, så förutom för kontor i de mest centrala delarna av Stockholm var nettouthyrningen positiv.

”Detta går hand i hand med fastighetsaffärer vi sett i direktmarknaden.”

Bolagen fortsatte också att skriva upp värdet på sina fastigheter. I snitt blev uppskrivningarna drygt 1 procent under Q4. Detta går hand i hand med fastighetsaffärer vi sett i direktmarknaden. Speciellt inom segmenten logistik och hyresbostäder har priserna ökat markant. Bland de större bolagen var det bara Citycon, Pandox och Hufvudstaden som skrev ner värdet (hotell och butiksexponering). Vår bedömning är att fastighetspriser generellt kommer att fortsätta att stiga under resten av 2021.

Den stora diskrepansen mellan aktiekurser och substansvärden i flera stora bolag innebär att de efter rapporterna återköper sina aktier i marknaden (Atrium Ljungberg, Castellum, Kungsleden, Fabege och även Skanska). Att köpa sin lågt värderade aktie är en bättre investering för bolagen än att köpa fastigheter till fullpris, den logiken är fullt rimlig. Återköpen hjälper dessutom på sikt till att minska substansrabatten.

Fonden sjönk med nästan 2 procent under februari. Bland våra innehav i portföljen har Lehto och Platzer gått bäst, medan Klövern och Wallenstam har gått sämst under månaden. Störst positivt bidrag till vår portfölj har positionerna i Platzer och Sagax givit, medan positionerna i Klövern och Balder har påverkat avkastningen mest negativt.

Vi har bara gjort små justeringar av portföljen under månaden. Kraftiga uppställ av aktiekurserna i Lehto och Bonava har medfört att vi avyttrat våra innehav i dessa bolag. En något mer optimistisk syn på fastighetsmarknaden och börsens fastighetsbolag har också medfört att vi nästan halverat våra innehav i de mer defensiva D-aktierna i Akelius och SBB. Under perioden har vi istället ökat vår exponering mot Platzer något.

Mer om fonden

Carnegie Fastighetsfond Norden A

Carnegie Fastighetsfond Norden finns också i andelsklasserna: B och C. Carnegie Fastighetsfond Norden investerar i fastighetsaktier på den nordiska aktiemarknaden. Vi investerar långsiktigt, huvudsakligen i renodlade fastighetsbolag där bolagen huvudsakligen...

Mer info
Köp fond

Fler artiklar

Bud på ett av fondens största innehav
Carnegie Fastighetsfond

Bud på ett av fondens största innehav

Fusionerna och buden fortsätter i fastighetssektorn. I slutet av månaden presenterade lillebror Corem ett bud på storebror Klövern. Redan före budet var Klövern ett av fondens största innehav och efter...

Jonas Andersson 7 april 2021
Fastigheter – 1 år senare
Carnegie Fastighetsfond

Fastigheter – 1 år senare

Jonas Andersson förvaltar Carnegie Fastighetsfond Norden. I en dialog med Emilie Fors berättar Jonas om det senaste årets påverkan på fastighetsaktier och hur han ser på marknaden framöver.  

Carnegie Fonder 8 mars 2021
Fastighetsbolag får betalt för att låna pengar
Carnegie Fastighetsfond

Fastighetsbolag får betalt för att låna pengar

Året har börjat avvaktande för fastighetsbolagen på börsen. Under januari månad var sektorn ner drygt fyra procent. Den underliggande fastighetsmarknaden i Sverige och Norden ser tvärt om stark ut. Inte...

Jonas Andersson 3 februari 2021