Hoppa till innehåll

Riskinformation Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

FRIGG

Långsiktiga tillgångsprognoser, H2 2022

Carnegie Fonders prognoskommitté uppdaterar de långsiktiga tillgångsprognoserna halvårsvis. Via länken nedan hittar du prognoserna för H2 i sin helhet.

– Räntebärande tillgångar har ökats efter att både statsräntor och kreditspreadar stigit.

– Aktierelaterade tillgångar har ökats när multiplar sjunkit och inflationsförväntningar ökat.

– Råvaror har ökats för att fortsatt linjera med inflationsförväntan.

”FRIGG ÄR ETT FRAMÅTBLICKANDE BESLUTSTÖD FÖR TILLGÅNGSALLOKERING. ANVÄNDS INTERNT OCH ERBJUDS ÄVEN INSTITUTIONER.”