Stäng

Långsiktigt sparande belönas

Oktober månads fall på aktiemarknaderna bromsades upp i november och på några håll återhämtade sig marknaderna något. Noterbart är att emerging markets utvecklades relativt starkt i november, trots hård retorik från USA avseende handelstullar.

Däremot föll råvaror på bred front, däribland oljan, i takt med att den globala efterfrågan ser ut att mattas. Oljepriset har också påverkats av spekulationer om hur ledande oljenationer kommer att reglera sin produktion.

Om det nu ljusnade en aning på aktiemarknaderna så var utvecklingen den motsatta på kreditmarknaderna. I ett globalt perspektiv har kreditmarknaderna varit svaga under 2018, men de nordiska marknaderna har stått relativt starka. Det kan delvis förklaras med att de nordiska företagen oftast emitterar obligationer med rörlig ränta, varför obligationernas värde påverkas i mindre grad när räntorna stiger. Vidare förväntas ECB reducera sina stödköp av obligationer, vilket påverkat de eurodenominerade kreditmarknaderna negativt. I november smittades dock även de nordiska marknaderna då investeringsviljan sjönk betydligt, vilket fick effekt på krediters prisbildning.

Strategy Fund A sjönk med 1,0 procent i november, innebärande att utvecklingen hittills i år är -0,9 procent. Det lutar således som att fondens utveckling 2018 hamnar en bra bit under den genomsnittliga årliga avkastningen om cirka 11 procent sett över den senaste tioårsperioden. Den långsiktiga andelsägaren har således ändå blivit rikligt belönad och vi hoppas naturligtvis att även detta år åtminstone ska bli ett år med positiv utveckling.

Under november har fonden fortsatt att köpa aktier i Dometic och Epiroc. Vidare har vi ökat i Essity som nu haft en bättre utveckling till följd av fallande råvarupriser samt i Volvo som framstår som mycket lågt värderat. Positionen i Industrivärden har reducerats något. Aktien handlas förvisso med rabatt, men den är ändå relativt låg. Com Hem har återlöst sina obligationer, vilket också kom att finansiera fondens aktieköp.

Mer om fonden

Strategy Fund 3 SEK

Från och med den 2 november 2017 är Carnegie Strategy Fund en så kallad feeder och investerar sitt kapital i Carnegie Strategifond, mastern. Fondernas förvaltning är därmed identisk. För mer...

Mer info
Köp fond

Fler artiklar

Ytterligare aktier i Essity, Telia och Investor
Carnegie Strategy Fund

Ytterligare aktier i Essity, Telia och Investor

Utvecklingen på värdepappersmarknaderna indikerar att världsekonomin kommer att återhämta sig relativt snabbt. De massiva stöd som stater och centralbanker implementerar förväntas ge effekt under lång tid. Samtidigt lättar land efter...

John Strömgren 3 juli 2020
Rekordstor värderingsskillnad mellan tillväxt- och värdeaktier
Carnegie Strategy Fund

Rekordstor värderingsskillnad mellan tillväxt- och värdeaktier

I takt med att spridningen av coronaviruset dämpats och att flera länder börjat lätta på restriktionerna för vistelse utanför hemmet har värdepappersmarknaderna successivt stärkts. Aktiemarknaderna har i vissa fall nästa...

John Strömgren 4 juni 2020
Kallelse till bolagsstämma 2020

Kallelse till bolagsstämma 2020

För andelsägare i Carnegie Fonders Luxemburgbaserade fonder hålls årlig bolagsstämma i Luxemburg den 23 april 2020. För mer information, vänligen läs kallelsen eller kontakta oss via businessupport@carnegiefonder.se. Carnegie Fonder Portfolio...

Kristina Flintull 8 april 2020