Stäng
Språk
Meny

Lantmännen lanserade grönt ramverk, fonden deltog i deras gröna emission

Det är fortfarande stort fokus på vaccinationer och förhoppningsvis ser vi en accelererande takt framöver. I vissa delar av världen, som till exempel Indien ser det värre ut med en fortsatt hög smittspridning.

Riksbanken meddelade att de lämnar styrräntan oförändrad på 0 procent. Även programmet för tillgångsköpen ligger kvar som tidigare.

April var en rapporttung månad och generellt sett har bolagen kommit med positiva och stabila rapporter. Från mitten av månaden kom primärmarknaden i gång med gott intresse hos investerarna. Kreditmarginalerna ligger på komprimerade nivåer efter en lång period av starka marknader. Under april månad skedde inga större rörelser, utan marknaden rörde sig mestadels i sidled.

I slutet av månaden såg vi ett antal Investment Grade-mandat dyka upp, bland annat Stockholm Exergi och Lantmännen. Fonden deltog i Lantmännens emission av en grön 5-årig obligation med rörlig ränta som betalar Stibor +78 punkter. Lantmännen lanserade sitt gröna ramverk i samband med denna emission och deras gröna projekt innefattar bland annat förnybar energi, hållbara och effektiva produktionslösningar och gröna byggnader. Även fastighetsbolaget Atrium Ljungberg emitterade en grön 5-årig obligation med rörlig ränta där vi deltog. Den betalar Stibor +100 punkter.  I övrigt gjordes inga förändringar i fonden, förutom en mindre förlängning i fastighetsbolaget Humlegården.

Carnegie Investment Grade hade en fortsatt positiv utveckling och noterade en uppgång om 0,09 procent i april.

Fortsatt fokus ligger naturligtvis på hur återhämtningen kommer att se ut när vi lagt Covid-19 bakom oss. Riksbanken signalerar fortsatt expansiv penningpolitik och låga räntor under en relativt lång tid framöver. Generellt så ser bolagen starka och stabila ut och vi kan förhoppningsvis se en mer normaliserad värld så småningom och med det också en fortsatt stabil kreditmarknad.

Carnegie Investment Grade investerar i välskötta, stabila och hållbara bolag. Vi prioriterar en defensiv och diversifierad portfölj, i linje med vår förvaltningsfilosofi.

Mer om fonden

Carnegie Investment Grade A

Carnegie Investment Grade är en räntefond som investerar i företagsobligationer med stort hållbarhetsfokus och höga kreditbetyg. Fonden investerar i hållbara bolag, som har en lägre risknivå då frågor som berör...

Mer info
Köp fond

Fler artiklar

PEAB – ny grön obligation
Carnegie Investment Grade

PEAB – ny grön obligation

Den första halvan av augusti präglades fortfarande av semestrar och lugna marknader, men under den andra halvan av månaden började det röra på sig och vi såg allt större aktivitet...

Mona Stenmark 3 september 2021
Semestermarknader och en ”positiv outlook”
Carnegie Investment Grade

Semestermarknader och en ”positiv outlook”

Semesterstiltjen har infunnit sig och vi har upplevt en lugn månad på kreditmarknaden, framförallt i primär- men även i sekundärmarknaden. Dock såg vi en mer dramatisk rörelse när det gäller...

Mona Stenmark 4 augusti 2021
Grönt, socialt och hållbarhetslänkat
Carnegie Investment Grade

Grönt, socialt och hållbarhetslänkat

I början av månaden var det hög aktivitet i primärmarknaden då bolagen ville hinna ut på marknaden innan semesterstiltjen infinner sig. Med den höga aktiviteten i primärmarknaden följde en lägre...

Mona Stenmark 5 juli 2021