Stäng

Latinamerika starkast

I oktober fortsatte fokus att ligga på spekulationer kring det amerikanska presidentvalet. Sannolikheten för en räntehöjning i december ökade efter hökaktiga kommentarer från USA:s centralbank tillsammans med BNP-siffror för tredje kvartalet som var starkare än väntat. Carnegie Emerging Markets steg med 4,9 procent

mona-stenmark-2-pressbildTrots en starkare dollar stod tillväxtmarknadernas börser emot. Även Kina visade stabila tredje kvartals BNP-siffror. Latinamerika var den starkaste regionen bland tillväxtmarknaderna. I Brasilien godkändes förslaget om ett statligt utgiftstak i kongressen, vilket bådar gott för fortsatta reformer som kan hjälpa Brasilien i sin ekonomiska återhämtning. Brasilien genomförde också sin första räntesänkning på fyra år. Även Indien sänkte räntan i oktober. Den mexikanska valutan rör sig med hur prognoserna för en Clintonseger ser ut, den mexikanska börsen slutade månaden på plus. Colombia bjöd på ett Brexit-ögonblick då folkomröstningen kring fredsavtalet med FARC ledde till ett nej, vilket var oväntat. Nej-sidan vann med en liten marginal, men resultatet är ändå ett faktum och det återstår att se hur förhandlingarna nu kommer att fortlöpa.

Få förändringar har gjorts i fonden under månaden. Innehavet i indiska Ultratech Cement ökades något medan positionen i China Overseas Land & Investment minskades. Kina har återigen infört restriktioner i fastighetsmarknaden pga. stigande huspriser.

I slutet av månaden skakades konglomeratet Tata av anklagelser av den före detta ordföranden Mistry. Enligt Tata blev han avsatt då det fanns en brist på förtroende för honom. Mistry har slagit tillbaka och uttalat sig negativt om Tata och om finansiella problem och risker i bolagen inom konglomeratet. Fondens innehav i Tata Motors som ingår i detta konglomerat gick i samband med detta svagare. I dagsläget fortsätter dispyten och det återstår att se om fakta kommer att presenteras eller om detta ebbar ut. Flertalet bolag i fonden har presenterat sina kvartalsresultat och vi har överlag sett stabila siffror.

Fler artiklar

En bank med tillväxtmöjligheter

En bank med tillväxtmöjligheter

Carnegie Emerging Markets sjönk 0,8 procent men summerar 2016 till en uppgång om 11,8 procent. Vi ökar i fillipinska banken BDO. I december höjde som förväntat Fed, den amerikanska centralbanken,...

Mona Stenmark 2 januari 2017
Minskad exponering mot Mexiko

Minskad exponering mot Mexiko

I november kom så det oväntade resultatet i det amerikanska presidentvalet som fick den amerikanska börsen att gå upp på förväntningar om mer expansiv politik och räntehöjningar, men som skakade...

Mona Stenmark 5 december 2016
Ryssland gynnas av minskad oljeproduktion

Ryssland gynnas av minskad oljeproduktion

Tillväxtmarknaderna bjöd på fortsatta uppgångar i september bl.a. med hjälpt av Feds avvaktande hållning kring räntehöjningar. Mona Stenmark, som förvaltar Carnegie Emerging Markets, sammanfattar händelserna under perioden. OPEC kom överens...

Mona Stenmark 1 oktober 2016