Stäng

Latour, Hexagon, Kinnevik och Jernhusen i fokus

Kreditmarknaden avslutande året relativt starkt. En kombination av fortsatta stimulansåtgärder samtidigt som vaccinationerna mot Covid 19 nu inletts upprätthöll ett positivt sentiment. Dessutom kunde ett Brexit-avtal till slut förhandlas fram under jul-helgen. Den försiktigt positiva avslutningen på året bidrog till att Likviditetsfonden gick upp 0,04 procent under december och totalt under året noterades en uppgång om 0,14 procent.

Den starka marknaden har lett till att många emittenter nu handlas till tighta kreditmarginaler och vi har under månaden sålt av en del av dessa. ICA, Industrivärden och Vasakronan är exempel på emittenter där vi har avyttrat obligationer med kort tid kvar till förfall där den underliggande yielden närmat sig 0.

”Kreditbetyget blev A och bidrog till en stark utveckling för Latours obligationer.”

Investmentbolaget Latour, som är ett av de större innehaven i fonden, fick under månaden officiellt kreditbetyg från kreditinstitutet Fitch. Kreditbetyget blev A och bidrog till en stark utveckling för Latours obligationer. Vi har under månaden ökat vår exponering mot industriföretaget Hexagon som tillverkar system för mätning och positionering samt mot investmentbolaget Kinnevik. Båda är emittenter som än så länge saknar officiellt kreditbetyg. Vi har även ökat vår exponering mot statligt ägda fastighetsbolaget Jernhusen.

Blickar vi framåt så kommer Riksbanken bedriva en expansiv penningpolitik under 2021. De mesta talar för fortsatt låga räntor i närtid. Därmed är det kreditmarginalerna som i huvudsak ska bidra till avkastning. Även om spreadarna efter vårens turbulens har kommit tillbaka till lägre nivåer igen så ser vi alltjämt goda möjligheter till positiv avkastning för portföljen som helhet.

Carnegie Likviditetsfond erbjuder exponering mot stat, kommun samt bostadsobligationer, seniora banker och företagsobligationer inom Investment Grade. Med en diversifierad portfölj är ambitionen att uppnå positiv avkastning samtidigt som risken kan hållas låg. Utöver den överlag försiktiga ansatsen avseende emittent-exponering hålls även ränterisken låg då vi i huvudsak investerar i obligationer med rörlig ränta.

Mer om fonden

Likviditets­fond A

Carnegie Likviditetsfond finns även i andelsklassen: Likviditetsfond B som riktar sig mot institutionella investerare. Vill du ha en tillfällig placering med mycket låg risk? Carnegie Likviditetsfond är en korträntefond som investerar i...

Mer info
Köp fond

Fler artiklar

Ökat i Volvo, Jernhusen och Epiroc
Carnegie Likviditetsfond

Ökat i Volvo, Jernhusen och Epiroc

Hösten har präglats av den andra våg av coronaviruset som spridit sig över hela världen. Under november fick dock marknaderna hopp om ett stopp på ökad spridning efter att det...

Mikael Engvall 2 december 2020
Tämligen begränsad rörelse
Carnegie Likviditetsfond

Tämligen begränsad rörelse

En andra våg av corona satte sin prägel på marknaderna mot slutet av oktober och riskaversion fick aktier världen över att falla tillbaka samtidigt som kreditspreadar gick isär. I det...

Mona Stenmark 4 november 2020
Förlängd exponering mot utvalda emittenter
Carnegie Likviditetsfond

Förlängd exponering mot utvalda emittenter

Vi fick en tämligen odramatisk kommunikation från Riksbanken efter årets fjärde penningpolitiska möte. Styrräntan lämnades som väntat oförändrad och vägledningen är att vi kommer att få leva med nollränta under...

Mikael Engvall 2 oktober 2020