Hoppa till innehåll

Riskinformation Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Legala dokument

Här hittar du Carnegie Fonders policyer och andra dokument av legal karaktär.

Kontaktuppgifter

Svante Lundberg, chef compliance och ställföreträdande vd
svante.lundberg@carnegiefonder.se

Henrik Hedblom, riskchef
henrik.hedblom@carnegiefonder.se