Stäng
Språk
Meny

Ligger det värsta bakom oss?

Mars månad 2020 kom att bli en av de mest dramatiska månaderna i mannaminne för såväl värdepappersmarknader som Carnegie Strategifond. Till och med traditionellt säkra placeringar som statsobligationer och guld föll under månaden, tecken på desperation att avveckla riskpositioner för att reglera belåning.

Stressen spreds till kreditsystemet med riskspreadar som formligen exploderade till nivåer som inte setts sedan finanskrisen 2008. Till skillnad från 2008 var nu centralbankerna mer förberedda och vidtog lämpliga åtgärder tämligen omgående. Efter två extremt dramatiska veckor var rörelserna under den tredje veckan även lugnare och den s.k. volatiliteten noterades till lägre nivåer.

Carnegie Strategifond har prioriterat att hålla en hög andel kassa för att kunna möta eventuella utflöden utan att behöva avyttra innehav till ofördelaktiga priser. Kassapositionen har främst finansierats av en minskad andel obligationer. Det har gjort genom att reducera positionerna generellt, men positionen i Hurtigruten är avyttrad i sin helhet och Bergvik har löst sin obligation.

Aktieandelen har ökat marginellt, men inom segmentet har omdispositioner gjorts till förmån för tillverkande bolag, främst inom skog och stål (SCA, Holmen och SSAB). Istället har aktier i banksektorn avyttrats (SEB, Swedbank och SHB). Vår uppfattning är att tillverkande bolag kommer att kunna återhämta sig relativt snabbt. De omfattande stimulanserna kan komma att leda till höjda råvarupriser på lite sikt, vilket skulle gynna skogs- och stålbolag. Fonden har även ökat i Essity, en av de aktier som klarat nedgången bäst, men aktien bör vara intressant även fortsättningsvis med sin inriktning på hygienartiklar. Fortfarande värderas bolaget lägre än konkurrenterna.

”Vår uppfattning är att tillverkande bolag kommer att kunna återhämta sig relativt snabbt.”

Förhoppningsvis har vi nu det värsta bakom oss och efterfrågan borde kunna återvända så snart situationen normaliserats. Rimligen kommer det bakslag, men en investering nu har förutsättning att ge relativt bra avkastning på ett par års sikt. Erfarenheten visar att aktieköp som görs efter kursfall med dryga 20 procent i princip alltid är till fördel för den tålmodige.

Carnegie Strategifond föll med 16,0 procent i mars, innebärande en nedgång med 20,1 procent sedan årsskiftet. Stressen på kreditmarknaden fick till effekt att fondens ränteplaceringar inte gav det skydd som förväntats. Rimligen finns därför en hygglig uppsida även för dessa innehav när marknaderna normaliseras. Ingen kris är den andra lik.

Mer om fonden

Strategifond A

Carnegie Strategifond är en blandfond som investerar i nordiska värdepapper med bra direktavkastning. Fonden har funnits i drygt 30 år och är populär hos människor ”mitt i livet”, som har den...

Mer info
Köp fond

Fler artiklar

Lockande Telia och SCA
Carnegie Strategifond

Lockande Telia och SCA

Byggbolagens rapporter, bland annat Skanska och NCC, överraskade positivt med bra lönsamhet och orderingång. Det tyder på att man är på god väg mot att kunna uppnå kommunicerade lönsamhetsmål, även...

John Strömgren 5 maj 2020
John Strömgren: ”Det behövs massiva fiskala stimulanser”

John Strömgren: ”Det behövs massiva fiskala stimulanser”

John Strömgren har förvaltat Carnegie Strategifond sedan 1996 och sett ett flertal kriser komma och gå – men ingen så allvarlig som coronakrisen. Det som gäller nu är att hålla...

Erik Amcoff 26 mars 2020
Förvaltarkommentarer och portföljdata

Förvaltarkommentarer och portföljdata

Det är oroliga tider och därför har vi tagit fram uppdaterade förvaltarkommentarer med tillhörande portföljdata för några av våra fonder, mitt i månaden (vi uppdaterar med fler fonder löpande). Carnegie...

Kristina Flintull 24 mars 2020