Stäng
Språk
Meny

Link Mobility överträffade förväntningarna

Under augusti månad noterade vi att långa räntor kom upp något efter vårens nedställ. Den amerikanska centralbankens sammankomst i Jackson Holes var högt upp på allas nyhetsagenda men fick inget större avtryck i marknaden. Maria Andersson, förvaltare av Carnegie Corporate Bond rapporterar om månadens händelser.

Centralbankschefen höll ett väl avvägt tal där han nämnde möjligheten att dra ned på stödköpen på denna sida årsskiftet om ekonomin tillåter samtidigt som han tydligt separerade ett sådant beslut från eventuella räntehöjningar. Samtidigt hålls ett vakande öga mot utvecklingen av covidmutationers framfart och dess effekt på ekonomin.

Månadskommentar Carnegie Corporate Bond

I mitten av augusti sparkade nordiska kreditmarknaden av sig sommartofflorna och kickade igång med en intensiv primärmarknad där bolag från hela riskskalan sökte kapital. Sommarens inflöden och låga sekundärhandel gjorde att djupa investerarfickor stod redo längs startlinjen och vi såg därför nordiska kreditmarginaler komma ned något.

Augusti är också månaden där flertalet av portföljens innehav inom det högavkastande segmentet rapporterar och även om viss oro fanns kring höga råvarukostnader etc så levererade de flesta bolagen stabila rapporter utifrån ett kreditperspektiv.

Maria Andersson och Niklas Edman, förvaltare av Carnegie Corporate Bond.

Värt att lyfta är high yield innehavet Link Mobility vars rapport överträffade förväntningarna och där de skruvade upp lönsamhetsmålen för 2021. Bolagets tillväxt, lönsamhet och stabila kassaflöden tillsammans med obligationens prisbild gjorde att vi valde att öka positionen något under månaden och den är numer ett välplacerat nytt topp 10 innehav i portföljen.

European Energy, som också ligger på topp 10-listan, valde att förlänga och utöka en befintlig obligation där vi var vad med och utökade vår position något. Bolaget är med sin verksamhet inom sol- och vindenergi väldigt intressant både utifrån ett hållbarhetsperspektiv och utifrån tillväxtpotentialen inom denna sektor.

Vi såg en av fondens innehav Axactor skaffa officiella kreditbetyg från både S&P och Moodys vilket gynnade bolagets obligationer och i slutändan till viss del även portföljen.

Framtiden

Givet fortsatt viss osäkerhet kopplad till pandemin vidhåller vi en balanserad och diversifierad portfölj med fokus på likviditet. Vi fortsätter att fokusera på hållbara bolag vilket vi tror kommer att bidra till den långsiktiga avkastningen samtidigt som vi fortsatt håller både ränte- och kreditduration låga. En god återhämtning i kreditmarginaler sedan starten av pandemin gör att vi framgent förväntar oss en avkastning i linje med räntekupongerna.

Mer om fonden

Fler artiklar

Stark månad men risk för fortsatt volatilitet
Carnegie Corporate Bond

Stark månad men risk för fortsatt volatilitet

Juli kom och levererade inte bara efterlängtad semester utan även en återhämtning i risksentimentet där vi framför allt såg fastigheter handlas upp på bred front. Från centralbankshåll höjde både ECB...

Maria Andersson 9 augusti 2022
Löpande avkastning fortsätter att takta uppåt
Carnegie Corporate Bond

Löpande avkastning fortsätter att takta uppåt

Juni var ännu en motig månad för risktillgångar. Rådande makrobild är komplex där en hög inflation skall vägas mot risken för recession och de finansiella marknaderna följer noga nya datapunkter...

Maria Andersson 4 juli 2022
Svagt sentiment för nordiska krediter
Carnegie Corporate Bond

Svagt sentiment för nordiska krediter

Maj var en svag månad för nordiska krediter som handlade ned över hela riskskalan. Vi såg med andra ord kreditmarginaler för både AAA ratade bostadsobligationer och high yield-obligationer gå upp...

Maria Andersson 7 juni 2022