Stäng
Språk
Meny

Link Mobility överträffade förväntningarna

Under augusti månad noterade vi att långa räntor kom upp något efter vårens nedställ. Den amerikanska centralbankens sammankomst i Jackson Holes var högt upp på allas nyhetsagenda men fick inget större avtryck i marknaden. Maria Andersson, förvaltare av Carnegie Corporate Bond rapporterar om månadens händelser.

Centralbankschefen höll ett väl avvägt tal där han nämnde möjligheten att dra ned på stödköpen på denna sida årsskiftet om ekonomin tillåter samtidigt som han tydligt separerade ett sådant beslut från eventuella räntehöjningar. Samtidigt hålls ett vakande öga mot utvecklingen av covidmutationers framfart och dess effekt på ekonomin.

Månadskommentar Carnegie Corporate Bond

I mitten av augusti sparkade nordiska kreditmarknaden av sig sommartofflorna och kickade igång med en intensiv primärmarknad där bolag från hela riskskalan sökte kapital. Sommarens inflöden och låga sekundärhandel gjorde att djupa investerarfickor stod redo längs startlinjen och vi såg därför nordiska kreditmarginaler komma ned något.

Augusti är också månaden där flertalet av portföljens innehav inom det högavkastande segmentet rapporterar och även om viss oro fanns kring höga råvarukostnader etc så levererade de flesta bolagen stabila rapporter utifrån ett kreditperspektiv.

Maria Andersson och Niklas Edman, förvaltare av Carnegie Corporate Bond.

Värt att lyfta är high yield innehavet Link Mobility vars rapport överträffade förväntningarna och där de skruvade upp lönsamhetsmålen för 2021. Bolagets tillväxt, lönsamhet och stabila kassaflöden tillsammans med obligationens prisbild gjorde att vi valde att öka positionen något under månaden och den är numer ett välplacerat nytt topp 10 innehav i portföljen.

European Energy, som också ligger på topp 10-listan, valde att förlänga och utöka en befintlig obligation där vi var vad med och utökade vår position något. Bolaget är med sin verksamhet inom sol- och vindenergi väldigt intressant både utifrån ett hållbarhetsperspektiv och utifrån tillväxtpotentialen inom denna sektor.

Vi såg en av fondens innehav Axactor skaffa officiella kreditbetyg från både S&P och Moodys vilket gynnade bolagets obligationer och i slutändan till viss del även portföljen.

Framtiden

Givet fortsatt viss osäkerhet kopplad till pandemin vidhåller vi en balanserad och diversifierad portfölj med fokus på likviditet. Vi fortsätter att fokusera på hållbara bolag vilket vi tror kommer att bidra till den långsiktiga avkastningen samtidigt som vi fortsatt håller både ränte- och kreditduration låga. En god återhämtning i kreditmarginaler sedan starten av pandemin gör att vi framgent förväntar oss en avkastning i linje med räntekupongerna.

Mer om fonden

Fler artiklar

Lugn avslutning på året
Carnegie Corporate Bond

Lugn avslutning på året

Så var december månad till ända och vi lägger 2021 till handlingarna. December var starkare än november även om månaden också kantades av viss volatilitet kopplat till virusoro och hökaktiga...

Maria Andersson 7 januari 2022
Volatilitet skapar attraktiva investeringsmöjligheter
Carnegie Corporate Bond

Volatilitet skapar attraktiva investeringsmöjligheter

Årsskiftet börjar närma sig och marknaden har efter höstens höga tempo av primärtransaktioner i kombination med relativt neutrala fondflöden blivit något mättad. I kombination med historiskt låga kreditmarginaler och oro...

Maria Andersson 3 december 2021
Fastighetssektorn attraktiv trots oförändrad kreditkvalitet
Carnegie Corporate Bond

Fastighetssektorn attraktiv trots oförändrad kreditkvalitet

Centralbankerna fortsätter kommunicera att inflationen är temporär samtidigt som marknaden tror på större uthållighet och att räntehöjningar kommer närmare vilket också får effekt på marknadsräntorna. Både långa och korta marknadsräntor...

Maria Andersson 3 november 2021