Stäng

Ljusa framtidsutsikter för Nordax

Carnegie Småbolagsfond backade med 1,3 procent i november. Stockholmsbörsen hade en svag månad, småbolagsindex backade med 3,1 procent och börsens breda index med 3,5 procent.

Dometic, som är ett av fondens större innehav, steg med 10 procent i november. Bolaget genomför ett förvärv av amerikanska Seastar Solutions som är verksamt inom fritidsbåtstillbehörsmarknaden. Förvärvets genomslag på Dometics omsättning och resultat är signifikant, trots kursuppgången om 10 procent så är aktien lägre värderat än innan affären. Värderingen är låg, och trots en god utveckling ser vi fortsatt potential för lönsamhetsförbättring i bolaget.

Marknadsföringsbolaget Catena Media var fondens bästa innehav i november med en uppgång om 10 procent. Aktien har utvecklats starkt sedan börsintroduktionen men under hösten har kursutvecklingen lämnat övrigt att önska. Detta har framför allt orsakats av en utförsäljning av aktier från huvudägaren samt ett plötsligt byte av vd. Det fanns därför en oro inför bolagets rapport för det tredje kvartalet. Oron visade sig vara obefogad och såväl försäljning som lönsamhet under det tredje kvartalet var stark. Sammantaget ger en aktiekurs som backat från historiska toppnivåer, ett starkt kvartalsresultat samt genomförda förvärv att värderingen baserat på nästa års resultat är attraktiv.

Dramatiken i Nordax fortsätter och riskkapitaljätten Nordic Capital har i november ökat sitt ägande i bolaget. Man kontrollerar nu mer än 20 procent av aktierna. Nordic Capital har historiskt inte delägt börsnoterade bolag och vi tror att sannolikheten är hög för ett bud på hela bolaget. Vi har ägt aktien sedan börsnoteringen och gör bedömningen att Nordax är ett mycket välskött bolag med ljusa framtidsutsikter. Vi tycker inte att bolaget hittills fått den värdering man förtjänat. Vi gör bedömningen att Nordax är överkapitaliserat och kanske skulle en extrautdelning vara gynnsam för värderingen. Aktien steg med 7 procent i november.

Fondens sämsta innehav i november var takpappstillverkaren Nordic Waterproofing med en nedgång om 16 procent. Bolaget levererade en kvartalsrapport som inte levde upp till förväntningarna men som inte föranledde några stora prognosrevideringar. Man kan alltså säga att aktien värderats ned en hel del. Vi gör bedömningen att den svenska bostadsmarknaden står inför utmaningar, men konstaterar samtidigt att Nordic Waterproofing har en liten exponering mot svensk bostadsmarknad. Bolaget har en betydande exponering mot övriga Norden, där Danmark och Finland utvecklas starkt, mot kommersiellt byggande samt mot renoveringsmarknaden. Lägg därtill en stark balansräkning och en låg värdering.

Mer om fonden

Småbolags­fond A

Carnegie Småbolagsfond investerar i mindre värdebolag på Stockholmsbörsen. Mindre bolag har historiskt haft en starkare kursutveckling än större företag, de har större möjligheter att växa och blir oftare uppköpta. Detta...

Mer info
Köp fond

Fler artiklar

Ökat innehav i Knowit och Systemair
Carnegie Småbolagsfond

Ökat innehav i Knowit och Systemair

Stockholmsbörsen steg med 2,4 procent i juni, småbolagsindex steg också med 2,4 procent. Carnegie Småbolagsfond ökade med 3,6 procent. Vi har ökat innehavet i Knowit. It-konsulten har länge uppvisat en...

Viktor Henriksson 6 juli 2020
Ökat innehav i Nordic Entertainment Group och Peab
Carnegie Småbolagsfond

Ökat innehav i Nordic Entertainment Group och Peab

Stockholmsbörsen steg med 5,5 procent i maj, småbolagsindex steg med 8,9 procent. Carnegie Småbolagsfond ökade med 6,2 procent. Vi har ökat vårt innehav i Nordic Entertainment Group. Maj var en...

Viktor Henriksson 8 juni 2020
Vinnare på ”staycation”
Carnegie Småbolagsfond

Vinnare på ”staycation”

Dometic blev fondens bästa innehav i april med en uppgång om 48 procent. Vi ökade innehavet efter kursraset i mars, men trots den fantastiska uppgången i april är det fortfarande...

Viktor Henriksson 7 maj 2020