Hoppa till innehåll

Riskinformation Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Carnegie Micro Cap

LJUST SKEN FRÅN SEAFIRE

I december deltog vi i Seafires nyemission. Syftet med nyemissionen var att återköpa den obligation som hade både en hög ränta och en ganska kort återstående löptid. Det här med den återstående löptiden stressade aktiemarknaden och var enligt oss den huvudsakliga anledningen till Seafires svaga kursutveckling på under senare delen av året. Därför ansåg vi att nyemissionen var en bra idé och tyckte att det var självklart att hjälpa bolaget. Med hjälp av bolagets kassa och nyemissionen kunde bolaget återköpa obligationen i förtid och istället ta ett banklån med väsentligt lägre ränta. Resultatet blev väsentligt lägre finansieringskostnader.

Det här tror vi är värt att bevaka under 2023. I grunden sunda bolag, som till exempel Seafire, som har en överdriven oro rörande finansieringen kan vara väl värda att bistå vid en emission. Kursen har helt enkelt gått ned för mycket på en överdriven oro för att till exempel en obligation skall löpa ut.

Seafire är ett fint och välskött bolag. De sysslar visserligen med den nu lite ifrågasatta verksamheten att förvärva bolag. Men de uträttar verkligen mycket med de bolag de förvärvar. De utvecklar och förbättrar. Vilket inte alla förvärvare gör. Bolaget har en skicklig ledning, en låg värdering och nu alltså en solid finansiering. Aktien utvecklades starkt i december.

Vi sålde våra aktier i Formpipe i december. Vi har ägt aktien länge och naturligtvis gillar vi bolaget. Dock har både tillväxt och lönsamhet utvecklats svagare än våra förväntningar under de senaste kvartalen. När vi blickar framåt ser vi ingen snar vändning. Ingen dramatik men vi ser helt enkelt mer attraktivt värderade aktier på andra ställen.

Författare

Viktor Henriksson

Civilekonom. Arbetat i finansbranschen sedan 1996 och på Carnegie Fonder sedan 2005. Förvaltar Carnegie Micro Cap.