Stäng
Språk
Meny

Lockande emission av Kinnevik

Februaris nyheter kretsade kring coronaviruset och dess spridning som tog fart utanför Kina. Detta motverkade förstås indikationerna att spridningen faktiskt mattats av i Kina.

Oron kring coronavirusets effekter eskalerade successivt under månaden, vilket ledde till att både börser och långräntor rörde sig kraftigt nedåt och vi såg kreditspreadarna gå isär. Andra nyheter hamnade av förklarliga skäl i skymundan, men Riksbanken valde att lämna styrräntan oförändrad. Inflationssiffrorna kom in lägre än väntat och ledde till att räntan på tioåringen föll, ett fall som sedan förstärktes av den allmänna oron under resten av månaden.

Under första delen av månaden deltog fonden i emissioner av femåriga obligationer från Kinnevik, Industrivärden och Castellum. Dessutom ökades exponeringarna i försäkringsbolaget Storebrand och fastighetsbolaget Vacse. Allteftersom coronaoron eskalerade så avstannade emissionerna mot slutet av månaden. Fonden minskade sina exponeringar i Tele2 och även i Stockholm Exergi där vi sålde av en obligation som förfaller i nästa år och vars avkastning inte längre bedömdes som attraktiv. I övrigt har inga större förändringar gjorts.

Fonden strävar efter en balanserad exponering som står sig väl även i turbulenta tider, vilket vi för tillfället befinner oss i. Det återstår att se hur virusets framfart utvecklar sig och vilka effekter vi kommer att se i dess spår. Det är förstås svårt att sia om, men att det kommer att påverka den globala ekonomin i viss utsträckning är ofrånkomligt.

Carnegie Investment Grade gick ner med 0,13 procent under månaden.

Carnegie Investment Grade är en fond med fokus mot nordiska företagsobligationer med hög kreditvärdighet. Vi befinner oss i en lågräntemiljö vilket naturligtvis utgör en utmaning, men starka och stabila bolag som har ett hållbarhetsfokus är en attraktiv kombination, och vi ser goda förutsättningar att över tid uppnå en god avkastning.

 

Mer om fonden

Carnegie Investment Grade A

Carnegie Investment Grade är en räntefond som investerar i företagsobligationer med stort hållbarhetsfokus och höga kreditbetyg. Fonden investerar i hållbara bolag, som har en lägre risknivå då frågor som berör...

Mer info
Köp fond

Fler artiklar

Grönt, socialt och hållbarhetslänkat
Carnegie Investment Grade

Grönt, socialt och hållbarhetslänkat

I början av månaden var det hög aktivitet i primärmarknaden då bolagen ville hinna ut på marknaden innan semesterstiltjen infinner sig. Med den höga aktiviteten i primärmarknaden följde en lägre...

Mona Stenmark 5 juli 2021
Lantmännen lanserade grönt ramverk, fonden deltog i deras gröna emission
Carnegie Investment Grade

Lantmännen lanserade grönt ramverk, fonden deltog i deras gröna emission

Det är fortfarande stort fokus på vaccinationer och förhoppningsvis ser vi en accelererande takt framöver. I vissa delar av världen, som till exempel Indien ser det värre ut med en...

Mona Stenmark 5 maj 2021
Investeringar i sociala obligationer knutna till samhällsmål kring integration, anpassade boenden, psykisk ohälsa och fattigdom
Carnegie Investment Grade

Investeringar i sociala obligationer knutna till samhällsmål kring integration, anpassade boenden, psykisk ohälsa och fattigdom

Nyheterna fortsätter att kretsa kring vaccinationstakten och dessvärre ser situationen ut att förvärras i en del länder, medan man i andra kommit en bra bit på väg. Månaden inleddes relativt...

Mona Stenmark 8 april 2021